***
Главная » Загальна психологія » Тема 20. ХарактерТема 20. Характер

Характер (гр. %арахттр — ознака, риса, особливість) — динамічна форма складного психологічного змісту, яка виявляється в сталому способі життя індивіда.
Людину звичайно характеризують як добру чи злу, скромну чи настирну, делікатну чи грубу, чуйну чи черству, ліниву чи працелюбну, колективіста чи егоїста, боязку чи сміливу. Характером пояснюють також вчинки і проступки, життєві досягнення і невдачі. Поза сумнівом, це властивості індивідуальності, але на відміну від властивостей нервової системи, темпераменту чи здібностей вони відображають не динаміку і не результативність, а зміст стосунків людини зі світом (табл. 32).
Якщо темперамент - це сукупність властивостей, які ґрунтуються на процесах дозрівання, то характер — на загальних закономірностях психічного розвитку в онтогенезі, серед яких особлива роль належить вихованню. Якщо темперамент є формальною ознакою способу життя і виявляється як індивідуальний стиль діяльності, то характер - також як змістовий і є ознакою індивідуального стилю життя.
Характер — це зафіксована у вигляді властивостей і сповнена глибокого змісту форма усталених стосунків індивіда зі світом.
За характером приховане життя індивіда в певних суспільно-історичних умовах. Отже, характер є психологічним явищем, своєрідним «зліпком» з культури, що формує певні зразки стилю життя. Проте індивід не тільки «вбирає» в себе культуру, а й «вибирає» з неї той чи той зміст. Тому характер — індивідуальний стиль життя в межах певної культури. Найвиразніше це виявляється на рівні особистості, де характер є засобом життя, послуговуючись яким індивід веде діалог з культурою, втілює себе у світ.
Як і інші властивості індивідуальності, характер виконує інструментальну функцію, є певним способом реалізації стосунків індивіда з дійсністю.
У психології поняття характеру було предметом дискусії ще з часів Теофраста (Феофраста) (372—287 pp. до н. є.)1. На сучасному етапі розвитку психології цю дискусію загострює проблема національного характеру.


Смотреть другие вопросы в разделе: Загальна психологія

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией