***
Главная » Загальна психологія » Тема 16. Емоції та почуттяТема 16. Емоції та почуття

Почуття — вибіркове і стійке емоційне ставлення індивіда до певних предметів і явищ довколишнього світу. За походженням і функціонуванням вони пов'язані з емоціями (лат. emoveo — хвилюю, збуджую) — відображенням смислу предметів, що породжується їх відношенням до потреб живої істоти.
У філогенезі емоції засвідчують своє біологічне призначення: сигналізують про задоволення або ж незадоволення біологічних потреб організму, закріплюють поведінку з позитивним ефектом, тобто, як і увага, емоції є складником регулятивної функції психіки. Проте, на відміну від уваги, вони здійснюють і випереджувальне відображення дійсності — оцінюють біологічний смисл навколишніх предметів і явищ — їх відповідність потребам і, отже, слугують засобом регуляції стосунків організму з середовищем. Протягом філогенезу кількість таких предметів зростає, а їх властивості все більш диференційовано відображаються твариною. Відповідно ускладнюються й емоції, обслуговуючи процеси задоволення дедалі ширшого кола потреб організму.
У людини з її найрізноманітнішими потребами, які, до того ж, стосуються не тільки організму, а й індивіда та особистості, коло предметів, що викликають емоції, не має обмежень. Якщо емоції немовляти мають нескладну будову і сигналізують про стан лише кількох біологічних потреб, то в міру психічного розвитку вони дедалі ускладнюються, узагальнюються, відображаючи становлення стосунків дитини з довколишнім. Подальший онтогенез емоцій підпорядкований логіці формування стійких зв'язків дитини з культурою і йде лінією формування почуттів.
Емоції і почуття утворюють багаторівневий і багатоманітний світ емоційних явищ. Як і емоції, почуття сигналізують індивіду про стан його потреб і в цьому плані є «суб'єктивною формою існування потреби» [44; див.: 41]. Проте почуття оцінюють також діяльність, що відповідає цим потребам, характеризують відношення між її складовими. Вони, зрештою, характеризують особистість, відбиваючи всю складність її взаємин зі світом.

Смотреть другие вопросы в разделе: Загальна психологія

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией