***
Главная » Загальна психологія » Тема 15. УвагаТема 15. Увага

Увага — мимовільна чи довільна зосередженість індивіда на певному об'єкті своєї діяльності.
Завдячуючи увазі, будь-яка активність індивіда в стані неспання є вибірковою: серед великої кількості об'єктів оточення виділяються, усвідомлюються й утримуються лише деякі. Вони й стають предметом здійснюваних відносно них практичних або теоретичних, зовнішніх або внутрішніх дій; інші ж відступають у цей час на задній план. Це явище ілюструє мал. 32.
Якщо придивитися (тобто сконцентрувати увагу) до цих геометричних побудов, то можна виділити певні фігури (куб чи то ж зрізаний тетраедр) і деякий час утримувати їх у полі уваги. Це залежить, з одного боку, від властивостей об'єктів, які, діючи на рецептори, викликають увагу, з другого — від здатності індивіда зосереджуватися на тому, що, як і заради чого він робить з цими об'єктами. У першому випадку йдеться про мимовільну, у другому — про довільну увагу.
У філогенезі увага має вигляд орієнтувальної реакції чи то орієнтувального рефлексу — форм мимовільного зосередження у відповідь на сторонні подразники. Історіогенез уваги пов'язаний з процесом оволодіння людиною своїми діями: вона навчається керувати увагою. В онтогенезі також відбувається закономірний перехід від мимовільної до довільної уваги. Останній притаманні деякі властивості, рівень розвитку яких неабияким чином позначається на успішності діяльності.

Смотреть другие вопросы в разделе: Загальна психологія

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией