***
Главная » Загальна психологія » Тема 13. МисленняТема 13. Мислення

Мислення — узагальнене та опосередковане пізнання світу в процесі практичної і теоретичної діяльності індивіда, засіб творчості особистості.
Порівняно з відчуттями} сприйманням це значно повніший образ світу, який несе в собі ступінь проникнення індивіда в сутність явищ дійсності, з'ясування їх неявних властивостей. У своїх розвинених формах це раціональна пізнавальна діяльність, шляхом якої людина здобуває нові, абстраговані від чуттєвих даних, знання, будує узагальнений образ світу, створює власну філософію, зрештою, здійснює акти творчості.
Історії психології відома проблема чуттєвого і раціонального — проблема співвідношення опосередкованого мисленням і безпосереднього, такого, що спирається на органи чуття, пізнання людиною реальності. Одні філософи (Декарт, Спіноза, Гегель) джерелом і критерієм пізнання вважали мислення, інші (Бекон, Гоббс, Локк) — чуттєвий досвід. За сучасними даними мислення індивіда не може бути відділене від його чуттєвої пізнавальної діяльності, адже воно ґрунтується на ній. До того ж, чуттєве пізнання дає підставу судити про істинність мислення,
Закономірності розвитку мислення, як і психіки в цілому, висвітлює аналіз його філо-, історіо- та онтогенезу (див. теми 4, 5). Протягом філогенезу воно надбудовується над стадіями елементарної сенсорної тг. пер-цептивної психіки і виконує функції інтелекту. На початкових етапах історіогенезу цей процес має вигляд первісного (міфологічного) мислення й слугує засобом пояснення життя людини. Він виникає під час практичних дій, за допомогою яких людина реалізує стосунки з природою, і започатковує шлях, яким людина прямує від чуттєвого до теоретичного пізнання дійсності. В онтогенезі мислення формується і видозмінюється в міру ускладнення життєвих зв'язків дитини зі світом.
Мислення є предметом не лише психології, а й інших наук (філософії, соціології, фізіології, інформатики). Психологія досліджує природу, будову та процесуальні характеристики мислення.
Психологія мислення існує у вигляді теорій, створених у межах певних напрямків психології*. Системно-діяльнісний підхід дає можливість викласти досягнення цих теорій в узагальненому вигляді.

Смотреть другие вопросы в разделе: Загальна психологія

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией