***
Главная » Загальна психологія » Тема 6. Ненормативний психічний розвитокТема 6. Ненормативний психічний розвиток

Проблема психічної ненормативності тривалий час не привертала особливої уваги психології розвитку, яка у пошуках закономірностей психічного розвитку зверталася до носіїв психічної норми. Не вивчалася вона й патопсихологією, зосередженою на психічній аномалії. Проте з нею часто стикалася педагогічна практика, яка позначала відповідний клас явищ такими поняттями, як «важкі діти», «відхилення у розвитку», «педагогічна занедбаність», «делінквентна (від англ. delinquency — проступок) поведінка» тощо. Аналогічно характеризувалися й відхилення у психічному розвитку (табл. 14). Але це, швидше, характеристика делінквентної поведінки, ніж особливого типу психічного розвитку в дитячому віці. Оскільки вияви останнього не вкладаються в закономірності ні нормального (нормативного), ні ненормального (аномального) розвитку, його можна назвати ненормативним.
Випадки ненормативного розвитку значно почастішали на сучасному етапі розвитку цивілізації, чимало чинників якої негативно позначається на психічному здоров'ї підростаючих поколінь. В Україні, наприклад, таким чинником стала Чорнобильська катастрофа [29]. Загалом же, за даними Всесвітньої організації здоров'я, до 20% дітей мають непатолопчні (доклінічні, пограничні) форми порушення психічного розвитку 172].
Метою системно-діяльнісного аналізу ненормативного психічного розвитку є з'ясування його природи і меж (6.1), закономірностей та виявів (6 2), можливостей психологічної допомоги (6.3). Критерієм плідності його застосування має стати теоретична схема, яка б дала змогу узагальнити і систематизувати відповідний теоретичний і емпіричний матеріал психології розвитку.

Смотреть другие вопросы в разделе: Загальна психологія

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией