***
Главная » Загальна психологія » Тема 4. Психіка у філогенезі та історіогенезіТема 4. Психіка у філогенезі та історіогенезі

Проблема розвитку психіки у філогенезі постала перед психологією під впливом еволюційного вчення, що засвідчило мінливість поведінки тварин, п залежність від умов життя [19; 50]. Зміна таких умов спонукає пристосувальні/ активність тварини й відповідні їй форми поведінки які вдосконалюються під впливом природного добору й успадковуються Очевидно, цей процес пов'язаний із закономірним ускладненням психіки Його витоки слід шукати в процесах виникнення життя на Землі.
За відомою гіпотезою, життя утворилося шляхом біосинтезу (від гр рю; — життя, (TDVtfeoi; — з'єднання) білкових сполучень, які можуть самовідтворюватися [42]. Від неживого їх відрізняє подразливість — здатність змінювати свій хімічний склад у відповідь на біологічно значущі подразники: тепло, світло, вологу тощо. Проте подразливість є лише передумовою життя. Тому в надрах філогенезу зароджується здатність реагувати на біологічно нейтральні подразники —' чутливість. Якщо подразливість є вже у рослин (голівка соняшника повертається за рухом сонця), то чутливість виявляють тільки живі істоти — організми (від фр organisme). Вони реагують на запах, температуру, форму предмета, які самі не підтримують життя, однак сигналізуть про властивості, без яких воно неможливе. Інакше кажучи, завдяки чутливості тварина відображає біологічно нейтральні подразники, але такі, що орієнтують її відносно біологічно значущих. Це вже, власне, відображальна функція психіки [бг\. 6 цього випливає, що чутливість є біологічною ознакою психіки а етапи розвитку чутливості — стадіями філогенезу психіки (4.2).
Уже на етапі свого виникнення чутливість опосередковує і регулює поведінку організмів, форми якої відзначаються різноманітністю та складністю (4.1).

Смотреть другие вопросы в разделе: Загальна психологія

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией