***
Главная » Загальна психологія » ПереконанняПереконання

Переконання - це система усвідомлених потреб особи, спонукаючих її поступати відповідно до своїх поглядів, принципів, світогляду. Вміст потреб, промовців у формі переконань, - це знання про навколишній світ природи і суспільства, їх опре ділене розуміння. Коли ці знання утворюють впорядковану і внутрішньо організовану систему переконань (філософських, естетичних, етичних, природничонаукових і ін.), то вони можуть розглядатися як світогляд людини.

Світогляд має класовий характер. У нашому соціалістичному суспільстві пануючим світоглядом є марксизм, що виражає інтереси всіх трудящих Радянської країни, які збігаються з інтересами і об'єктивними законами розвитку суспільства. Марксистський світогляд достовірно науковий, воно забезпечує людям правильне розуміння законів суспільного життя.

Радянська психологія вивчає процес формування світогляду під впливом комуністичного виховання, з'ясовує, як поступово складаються науково правильні оцінки подій суспільного розвитку, як відбувається становлення моральних принципів, естетичних смаків, обгрунтованих поглядів на явища природи і так далі Це знаходить віддзеркалення в багаточисельних дослідженнях розвитку основних історичних, фізичних, математичних і інших понять, які засвоюються школярами, переходу від понять донаучных до понять наукових (наприклад, від уявлення молодшого школяра про буржуя як про людину з великим животом, в циліндрі і з сигарою в зубах до поняття, що формується в старшому віці, про людей, які джерелом доходу мають найману працю).

Про становлення світогляду свідчить і формування смаків, які у старшого школяра частенько дозволяють правильно орієнтуватися у витворах мистецтва, відрізняти достовірно прекрасне від того, що володіє зовнішньою красивою, і так далі Про формування світогляду (процес його розвитку завершується лише в основних рисах до кінця вчення в середній школі, продовжуючись і в подальші роки життя як результат участі в продуктивній праці) свідчать спори серед молоді про основні проблеми суспільного і наукового життя, питання міжлюдських взаємин і багато що інше.

Еволюція переконань відноситься перш за все до їх змістовної сторони. У них все більше проступають риси світогляду особи. Думки і ідеї, принципи, які висловлює людина, визначаються всім вмістом його життя, запасом його знань, вони входять в систему його поглядів як їх необхідна складова частина, вони набувають для людини стійкої значущості, і тому він випробовує наполегливу потребу затвердити ці думки і принципи, захистити їх, добитися того, аби їх розділяли і інші люди. Про величезну силу переконань як мотивів поведінки людини говорить стійкість революціонерів, які не поступалися своїми принципами і поглядами навіть перед загрозою смерті і мук.

Наявність переконань, що охоплюють широкий круг питань в області літератури, мистецтва, суспільного життя виробничій діяльності, які своїм вмістом мають елементи комуністичного світогляду, свідчить про високий рівень активності особи радянської людини.

Була б невірною думка про те, що кожна людина має систему твердих і передових переконань, що склалася. Міра розвитку активності особи у різних людей різна. Незрідка спостерігаються факти, коли молода людина знає, як слід поступати в тих або інших конфліктних ситуаціях, знає, яку точку зору слід підтримувати в спорі, і, проте, не переживає це знання як потреба затвердити його в житті. Розузгодження знань особи і її потреб стає дефектом сфери переконань. У такої людини слово незрідка розходиться із справою, єдності знань і поведінки у нього немає.

Смотреть другие вопросы в разделе: Загальна психологія

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией