***
Главная » Загальна психологія » ПередмоваПередмова

Курсом загальної психології починається вивчення циклу психологічних дисциплін в педагогічних інститутах - курс передує вивченню вікової і педагогічної психології, різним видам педагогічної для психологотипу практики, спецкурсам, присвяченим окремим проблемам психології вчення і виховання, соціальної психології колективу і ін. На знання загальної психології повинні спиратися викладачі при викладі основ педагогіки, приватних методик і інших дисциплін, що готують майбутнього вчителя до його професійної діяльності. Загальна психологія в зв'язку з цим, з одного боку, стає свого роду введенням в психологічну науку, а з іншої - бере на себе вирішення конкретних завдань теоретичної підготовки студента до його професійної роботи, повідомляючи йому необхідні знання про природу і закономірності основних психічних процесів і психологічних особливостей особи, без орієнтування в яких опиняється неможливим подальше формування педагога-професіонала.

Справжнє друге, перероблене і доповнене видання "Загальної психології" враховує ввідний характер курсу загальної психології і бере до уваги сукупність вже наявних навчальних посібників, якими користуватимуться студенти, що освоюють психологію протягом всього часу перебування в педагогічному інституті. Ми маємо на увазі учбовий посібники "Вікова і педагогічна психологія" (М., "Освіта", 1973), "Практичні заняття по психології" (М., "Освіта", 1972), "Збірка завдань по загальній психології" (М., "Освіта", 1974), а також інші підготовлювані до друку посібники для студентів. У зв'язку з цим автори і редактор прагнули уникнути дублювання і в той же час витримати єдність вмісту всіх навчальних посібників по психології в педвузі.

При підготовці другого видання "Загальної психології" був врахований досвід викладання, що накопичився за останні роки психології в педагогічних інститутах, відгуки і зауваження кафедр психології, найбільш істотні результати наукових досліджень радянських і зарубіжних психологів. У книзі посилена увага до методологічних основ психології.

Все це визначило напрям роботи над новим виданням. Найбільш істотній переробці піддалися в другому виданні глави 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16. До інших глав внесені зміни переважно редакційного характеру.

"Загальна психологія" - колективна праця. Авторами глав є:

глави 1 - академік АПН СРСР, доктор психологічних наук, професор А. В. Петровський і доктор психологічних наук, професор М. Р. Ярошевський; глав 2, 4, 13 і 18 - професор А. Ст Петровський; глави 3 - доктор психологічних наук, професор Ст С. Мухина; глави 5 - професор А. В. Петровський і заслужений діяч науки РРФСР, доктор медичних і психологічних наук, професор До. До. Платонов; глави 6 - доктор психологічних наук, професор Л. Би. Ітельсон; глави 7 - доктор психологічних наук, професор Н. Ф. Добринін і кандидат психологічних наук Е. Б. Пірогова; глави 8 - доктор філологічних наук, професор А. А. Леонтьев; глави 9 - кандидат психологічних наук Т. П. Зінченко; глави 10 - член-кореспондент АПН СРСР, доктор психологічних наук, професор В. П. Зінченко і кандидат психологічних наук Т П. Зінченко; глави 11 - доктор психологічних наук, професор П. І. Зінченко і кандидат психологічних наук Р. До. Середа; глави 12 - кандидат філософських наук А. Ст Брушлінський; глави 14 - кандидат психологічних наук Г. А. Фортунатов і доктор психологічних наук П. М. Якобсон; глави 15 - доктор психологічних наук П. М. Якобсон; глави 16 - доктор психологічних наук, професор В. С. Мерлін і кандидат психологічних наук Би. А. Вяткин; глави 17 - професор Ст С. Мерлін.

Автор термінологічного словника - кандидат психологічних наук Р. С. Вайсман. Методичний апарат підготовлений науковим співробітником НДІ загальної і педагогічної психології АПН СРСР Ст Ст Абраменкової.

Смотреть другие вопросы в разделе: Загальна психологія

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией