***
Главная » Психодіагностика » Висновок до теми 5Висновок до теми 5

Використання особових опитувальників в психодіагностиці має давню історію. По своїй популярності серед психологів-практиків вони вже не одне десятиліття займають перше місце у ряді інструментів оцінки особи. Різноманітність цих методик настільки велика, що, напевно, важко знайти ту якість або типа особи, для виміру яких не було б розроблено відповідних опитувальників. Переважне використання опитувальників психологами-практиками, що стикаються з необхідністю оцінки особи, цілком зрозуміло. Простота вживання, порівняльна легкість в обробці даних були і залишаються вельми привабливою стороною особових опитувальників. При цьому незрідка залишаються в тіні проблеми, пов'язані з достовірністю швидко і легко отриманих результатів. Розглянуті в цій главі дослідження дозволяють поглянути на процес формування відповідей на питання (твердження), які ми пропонуємо нашим обстежуваним, виявити в цьому процесі найбільш слабкі, з точки зору достовірності результатів звенья. Нарешті, що важливо, такий підхід дозволяє зрозуміти те, що відповіді обстежуваних формуються під впливом вельми значної кількості чинників, одним з яких може бути, наприклад, та властивість особи, яку ми прагнемо виміряти.

Безпосереднє відношення до достовірності отримуваного за допомогою опитувальників знання про особу мають теоретичні погляди їх розробників. Дуже важко представити опитувальника, в основі якого не було тих або інших уявлень про особу, її структуру. Ці вистави можуть бути неявни і досить прості, як в так званих емпіричних опитувальниках. За іншими опитувальниками (і їх немало) коштують теорії осіб, що розробляються протягом довгого часу, більш того — теорії, що незрідка претендують на універсальність. Саме тому в даній главі було приділено досить багато місця аналізу такого особового виміру, як «психотізм».

Підводячи підсумки нашому розгляду проблем, пов'язаних з особовими опитувальниками, ще раз підкреслимо, що дані, що отримуються з їх допомогою, мають імовірнісно-орієнтуюче значення, вони не готова істина про суб'єкта, а основа для подальшого вивчення особи.

Смотреть другие вопросы в разделе: Психодіагностика

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией