***
Главная » Психодіагностика » Висновок до теми 4Висновок до теми 4

Проблема виміру інтелекту займає особливе місце в психологічній науці не лише тому, що з неї почалася психодіагностика, але і у зв'язку із зухвалим прагненням дослідників оцінити можливості святая святих людини — його розуму, найважливішого органу пізнання як саме себе, так і явищ довколишній дійсності. Спочатку тести інтелекту знадобилися для вирішення завдання поліпшення людської породи за допомогою відбору найбільш розумних її представників (Гальтон). Але дуже швидко пошуки в цьому напрямі змінялися завданням виявлення в загальноосвітній школі дітей, які мають ськольнібудь помітні відхилення в своєму психічному (інтелектуальному) розвитку і не можуть засвоювати знання і уміння, що забезпечують надалі адекватне функціонування особи в суспільстві (Біне). Із створених Біне і його колегами тестів інтелекту починається їх переможний хід по всьому світу.

Вивчення структури інтелекту, що почалося з робіт Спірмена, спочатку наводить учених до твердження про існування генерального чинника, що зв'язує між собою різні здібності, а пізніше — і до відкриття інших чинників. Нині ніхто з психологів не заперечує існування як генерального, так і групових чинників, проте до цих пір існує відоме протистояння в розумінні природи інтелекту. У ряді теорій, що виявилися досить життєздатними, ігнорується загальна основа інтелекту, він розпадається на незалежні здібності, число яких варіює від дослідника до дослідника. Цінність цих теорій (жодною з яких так і не удалося довести відсутність зв'язків між різними сторонами виміряного інтелекту) у відкритті нових чинників, на основі яких створюються нові тести.

Одним з найважливіших питань, що обговорюються вже багато десятиліть, є визначення ролі спадковості і середовища в розвитку і формуванні інтелекту. Висловлене Біне на зорі розвитку психодіагностики застереження про те, що отримані за допомогою тестів інтелекту результати залежать не лише від спадковості, але перш за все визначаються чинниками соціальними, було швидко забуто. Вже в 1920-і рр. тести інтелекту, в усякому разі в більшості європейських країн і в США, набувають значення інструментів, за допомогою яких можна визначити природні особливості розуму. З того часу проблема виміру інтелекту стає не лише проблемою психологічною, але набуває і соціально-політичного значення. Соціальним наслідкам вимірів інтелекту присвячував свої засідання Конгрес США, у нас ця проблема була «по-революційному» швидко і з відомими наслідками для науки і суспільства вирішена сумно знаменитою постановою ЦК ВКП(б) від 1936 р.

Незліченні спроби, аж до фальсифікації результатів, довести, що вимірюваний за допомогою тестів інтелект має генетичну (біологічну) основу, виявилися безуспішними і поступово (хоча і дуже повільно йде цей процес!) стають більшою мірою надбанням історії, ніж сьогоднішнього дня. Свідоцтвом тому є сучасні уявлення про структуру інтелекту (Стернберг) і його розвиток (біоекологічна теорія).

Розглянуті нами багаточисельні дослідження, присвячені встановленню зв'язків показників інтелекту з характеристиками біологічного середовища, підлогою, віком, особливостями живлення, числом дітей в сім'ї і черговістю їх народження, свідчать про визначальне значення соціальних чинників, причому найбільш помітна роль належить освіті.

Підводячи підсумки нашому досить детальному аналізу проблем, що виникають в діагностиці інтелекту, потрібно підкреслити, що будь-який його вимір сьогодні, звичайно ж, не може розкрити всі сторони і аспекти складної розумної діяльності людини. Наука завжди йде від простого до складного. Досить пригадати про те, що колись час визначали за сонцем і це сповна задовольняло людей на певному відрізку існування людства. Сучасні тести для виміру інтелекту досить широкий і успішно використовуються психологами для встановлення наявного рівня розвитку пізнавальних функцій у дітей і дорослих, для цілей професійної орієнтації і професійного відбору, для встановлення вираженості інтелектуального дефекту при деяких психічних захворюваннях.

Смотреть другие вопросы в разделе: Психодіагностика

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией