***
Главная » Психодіагностика » 4.8. Інтелект і харчування4.8. Інтелект і харчування

Багато хто з авторів досліджень 1980-1990-х рр. прагнув вивчити вплив на інтеллектуальнєє розвиток дітей особливостей їх живлення. До одних з найбільш відомих відноситься дослідження Шоєнталера (Schoenthaler,1986), який вивчав впродовж декількох років зміни результатів виконання Каліфорнійського тесту досягнень залежно від умов живлення школярів Нью-Йорка. В ході дослідження з їжі дітей поступово усували синтетичні фарбники і смакові добавки, а також деякі консерванти. В той же час з живлення, також поступово, виключали продукти, що містять сахарозу. Результати цього дослідження представлені на графіці (мал. 4.7).

У 1997 р. Айзенк і Шоєнталер (Eysenck, Schoenthaler, 1997), звернувшись до вивчення впливу вітамінів і мінералів на коефіцієнт інтелекту, узагальнили результати найбільш значних досліджень. Ці автори відзначають, що в будь-якому з відомих досліджень спостерігався приріст невербального інтелекту при нормалізації рівня вітамінів і мінералів в їжі дітей і підлітків. Емпіричні дані по цих дослідженнях представлені в таблиці. 4.9.

За результатами власної роботи (для визначення IQ використовувалися прогресивні матриці Равена і деякі інші невербальні тести) Айзенк і Шоєнталер приходять до наступних виводів.

1. Неадекватні рівні мінералів і вітамінів в крові призводять до зниження IQ дітей нижче за оптимальний рівень.

2. Додавання в стандартну дитячу дієту вітамінів і мінералів може привести до значимого підйому невербального IQ.

3. Цей ефект підйому стосується лише текучого інтелекту (невербальні тести) і не відноситься до кристалізованого інтелекту (вербальні тести).

4. Чим молодше дитя, тим більше спостережуваний ефект. Менший ефект спостерігається у підлітків.

5. Під'їм IQ не спостерігається у дітей з адекватним рівнем в крові мінералів і вітамінів.

6. Дефіцит вітамінів має більше значення, чим дефіцит мінералів, за винятком, можливо, магнію і заліза.

7. Приблизно біля 20 % американських дітей, що мають стандартну дієту, при добавці вітамінів і мінералів відбувається приріст IQ на 9 одиниць.

8. Цей відсоток має тенденцію до підвищення в умовах міського гетто і інших груп дітей, позбавлених соціальної опіки і тому подібне

9. Середній показник для всіх обстежених дітей відносно малий (3,5 IQ-единиц в середньому для всіх досліджень), тому що у більшості дітей ефект приросту був незначний або не спостерігався взагалі.

10. Дані ефекти, пов'язані з харчовими мікродобавками, виявляються протягом року і навіть довше.

Таблиця
Приріст IQ в групах, що отримували харчові добавки (за даними десяти незалежних досліджень)

Примітка, а — 30 чоловік контрольної групи отримували плацебо, а 26 не отримували пігулок; b — основний показник невербального IQ повідомляється, але це ненадійний вимір IQ, з — три типи добавок порівнювалися з плацебо; d — три типи добавок порівнювалися з плацебо; е — два типи добавок порівнювалися з плацебо.

Розглянуті дослідження підтверджують значущість ранньої життєвої стимуляції, в нашому випадку багатого вітамінами живлення, дл я психічного розвитку дітей.

Останнє, про що хотілося б згадати в цьому розділі, — періодично обговорюване за кордоном питання про вплив живлення під час вагітності на кількісні показники інтелекту. У ряді досліджень наголошується, що при недостатньо багатому вітамінами живленні матерів IQ їх дітей в 3-4-річному віці був помітно нижче, порівняно до дітей, чиї матері отримували повноцінне живлення.

В той же час показано, що голодування не веде до структурних змін в мозку, що уповільнюють подальший інтелектуальний розвиток. Правда, ці результати отримані при обстеженні осіб із задовільним живленням після народження. Вочевидь, різке погіршення живлення матері як під час вагітності, так і в перші місяці після народження може спричинити зниження інтелектуального рівня дитяти, що має, швидше за все, оборотний характер. Як справедливо відмітила А. Анастазі, результати подібних досліджень нагадують результати експериментів над білими щурами, в яких було продемонстровано вплив недостатнього пренатального живлення на здібності цих тварин до навчення. Ця думка Анастазі до певної міри справедлива і відносно вишерассмотренних робіт по впливу різного роду дієт на розумовий розвиток дітей. Кінець кінцем за неможливістю здобуття повноцінного живлення коштують перш за все чинники социально-средовиє, тим більше в тих випадках, коли йдеться про яких-або культурно або регіонально обумовлених особливостях харчових переваг індивідуумів.

Смотреть другие вопросы в разделе: Психодіагностика

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией