***
Главная » Психодіагностика » 4.6. Інтелект і біологічне середовище4.6. Інтелект і біологічне середовище

Досить розпливчате поняття «Біологічне середовище», використовуване в зарубіжних роботах, об'єднує значну кількість всіляких змінних, велика частина яких характеризує особливості вагітності, пологів і неонатального періоду. Наскільки ж залежні індивідуальні відмінності в інтелекті від біологічного середовища?

Найбільш показним дослідженням, присвяченим вивченню чинників біологічного середовища, є робота Бромана (Broman, Nichols, Kennedy, 1975), що обстежив, спільно зі своїми колегами, 53 043 жінки в різних клініках США. У роботі представлені коефіцієнти кореляцій 132 параметрів з IQ в 4-річному віці (примітно, що разом з багаточисельними прєї неонатальними характеристиками, а також особливостями родового процесу, авторами охоплені расові, соціально-економічні і клинико-анамнестические дані про сім'ю і матір дитяти).

Перш за все, виявляється очевидний зв'язок соціально-економічних параметрів з інтелектом (соціально-економічний індекс сім'ї — 0,43, утворення матері — 0,35, наявність батька — 0,19 і т. п.). Окрім цих параметрів, лише 17 з тих, що залишилися 125 дають кореляції від 0,11 до 0,37 з інтелектом в 4-річному віці. До найбільш значимим з них відносяться:

1) відсутність — наявність повної екстракції плоду при пологах — 0,37;
2) кількість відвідин консультації для вагітних — 0,25;
3) мінімальна величина гематокриту під час вагітності — 0,22;
4) мінімальна величина гемоглобіну — 0,21;
5) маса плоду при народженні — 0,17.

Зв'язок між відсутністю екстракції плоду при пологах з вищим IQ у віці 4 років (1) авторами не інтерпретується, хоча і є найбільш значимою. Звертає на себе увагу те, що ця кореляція зникає у тому випадку, коли групи чорних і білих матерів розглядаються окремо.

Наступний параметр (2) без зусиль може зрозуміти як соціальний. Ясно, що кількість відвідин консультації для вагітних (при нагоді це здійснювати) багато в чому пов'язана із загальним рівнем культури майбутньої матері, при безпосередній участі якої надалі відбуватиметься розумовий розвиток дитяти. При співпадаючих соціально-економічному статусі і расі стає неістотним зв'язок з інтелектом показників гематокриту і гемоглобіну в період вагітності (3,4).

Як видно, отримані результати вказують на те, що для крупних новонароджених трохи зростає вірогідність мати вищий IQ у віці 4 років (5). (Коефіцієнти кореляції: для маси плоду при народженні — 0,17, довжини тіла — 0,15, кола голови — 0,15.)

Проте помилково вважати, що маса дитяти при народженні може робити безпосередній вплив на його інтелектуальний розвиток. Ета вельми слабка кореляція фактично відсутня в групі білих матерів (0,07) і незначна для чорних (0,11). Можна передбачити, що за цими кореляціями ховаються нерівні соціальні умови, в яких опиняються чорні і білі діти після народження.

Авторами цього дослідження був використаний регресійний аналіз для прогнозування IQ В 4-річному віці на основі виділених 132 параметрів. Виявилось, що фактично всі варіації в IQ можуть бути передбачені на основі обліку утворення матері і показників соціально-економічного фону.

З обговорюваних тут даних робиться вивід про те, що особливості вагітності, пологів і неонатальні характеристики не мають скільки-небудь істотного значення для пояснення індивідуальних відмінностей в інтелекті. Це може викликати подив, бо добре відомий, наприклад, вплив патології вагітності на розумовий розвиток дитяти. Справа тут в тому, що випадки вираженої патології авторами не розглядаються, оскільки на їх основі не можна зробити висновок про закономірності взаємозв'язку параметрів, що вивчаються, з IQ для популяції. Крім того, слід враховувати і ту обставину, що описувані авторами відхилення від «норми» в протіканні вагітності і пологів, здатні якось вплинути на розумовий розвиток, найімовірніше, компенсуються за 4-річний період життя дитяти. Діти, що народилися з тими або іншими відхиленнями, зазвичай стають об'єктом підвищеної уваги з боку батьків, лікарок і педагогів. Це ще одне свідоцтво значення соціальних чинників в розвитку інтелекту.

Треба сказати, що вітчизняні дослідження з цієї проблеми, сьогодні, на жаль, забуті, початі були у нас значно раніше, за кордоном. Йдеться про маловідомій роботі П. П. Блонського (1929), що вивчав зв'язок IQ молодших школярів з легкістю або трудністю пологів. Хоча в його дослідженні і не уточнюється, що конкретно розуміється під «легенями» або «важкими» пологами, на значному матеріалі (140 школярів) показано, що так звані важкі пологи не роблять несприятливого впливу на подальший інтелектуальний розвиток дітей.

Цілком природно, що багатьма дослідниками неодноразово задавалося питання про відмінності в інтелекті між чоловіками і жінками, тим більше що масові стереотипи, що складаються століттями, вселяли, що у жінок якщо не слабкіший, то вже обов'язково своєрідний розум.

Смотреть другие вопросы в разделе: Психодіагностика

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией