***
Главная » Психодіагностика » 2.9. Етика психодіагностичного обстеження2.9. Етика психодіагностичного обстеження

Завершуючи цю главу, вважаємо за необхідне хоч би дуже коротко зупинитися на ще одному важливому питанні, яке виникає у зв'язку з широким практичним використанням діагностичних методик. Мається на увазі етика психодіагностичного обстеження. На жаль, у вітчизняній психодіагностиці доки невиправдана мало уваги приділяється етичним проблемам, що виникають в діагностичних дослідженнях. У публікованих роботах надзвичайно рідко зустрічається обговорення етичних аспектів тестування. В кращому разі нашвидку згадується про те, що необхідно зберігати в таємниці отримані результати, не вплинути згубно на випробовуваного. Розроблені останніми роками в деяких країнах СНД (наприклад, в Росії і Україні) етичні кодекси психолога страждають великою кількістю загальних місць, а головне — відсутня система контролю над їх виконання.

Досвід роботи зарубіжних психологів, фахівців в області психодіагностики свідчить про те, що в розробці, виданні і використанні тестів ми стикаємося з багаточисельними етичними проблемами. Зразком нормативно-правового регулювання практичною, у тому числі і психодіагностичною, діяльності психолога є досить багаточисельні і постійно доповнювані документи, прийняті Американською психологічною асоціацією (детальніше за див. А. Анастазі, С. Урбіна, 2001). Згадаємо лише про основні проблеми, які неодноразово обговорювалися нашими зарубіжними колегами.

Не дивлячись на те що існує безліч тестів, всі вони повинні відповідати вимогам, які досить повно описані в «Стандартах для психологічних і освітніх тестів», а діяльність психолога регулюється «Етичними стандартами і кодексом поведінки». Кожен користувач тесту повинен мати в своєму розпорядженні відомості про валідності і надійність використовуваного тесту, обмеженнях, пов'язаних з його вживанням. Необхідно приділяти велику увагу відбору тестів, інтерпретації отриманих результатів. Будь-який з використовуваних діагностичних інструментів повинен відповідати цілям дослідження. Професійні психологічні інструменти мають бути недоступні для кожного, що бажає їх використовувати (на жаль, в країнах СНД придбання тестів залежить лише від бажання і грошей, необхідних для їх покупки. Це досить яскрава ілюстрація «дієвості» прийнятих етичних кодексів. Звичне у нас віддання гласності — шляхом публікації «для всіх» — окремих тестів робить їх неваліднимі).

Особливі вимоги пред'являються до роботи з комп'ютеризованими тестами. В цьому випадку завжди існує ризик здобуття неточних даних. Потрібно також завжди пам'ятати про те, що комп'ютерне тестування ніколи не може проводитися безпосередньо випробовуваним, без участі психолога. Некваліфіковане вживання таких методик сприяє появі у користувача помилкових, спотворених уявлень про себе, своїх можливостях, незрідка надає психотравмуючу дію. Велике значення надається конфіденційності результатів тестування.

Жоден з психологів не може бути компетентний у використанні всіх тестів, а тому не можна нехтувати попередньою підготовкою. Використання деяких тестів передбачає спеціальні знання, а отже, вчення. Так, наприклад, робота з Каліфорнійським психологічним опитувальником, відповідно до вимог, прийнятих в США, вимагає від психолога наявність спеціальної ліцензії. Обстежуваний (клієнт) повинен отримати в доступному для нього вигляді зведення про цілі тестування, а також про те, як будуть використані отримані результати. Крім того, він має право знати про результати тестування.

Фахівець в області психодіагностики не просто працює з людьми, але і володіє великими можливостями дії на них, а це накладає величезну відповідальність. Ми повинні постійно пам'ятати про те, що результати наших досліджень завжди набувають особового сенсу для обстежуваного. Звідси витікає найважливіша вимога професійної етики психолога — не заподіяти морального збитку особи. Психодіагностичним дослідженням має бути чужий дух «наклеювання ярликів», упередженого відношення до обстежуваного. Така двосічна зброя, як діагностична методика, тест, може бути довірене лише фахівцям, що мають необхідний досвід роботи (а в разі функціонування системи контролю за професійно-етичною діяльністю психологів — що має відповідну ліцензію). Інакше створюється можливість нанесення моральної утрати особи, відбувається дискредитація психодіагностичних досліджень.

Смотреть другие вопросы в разделе: Психодіагностика

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией