***
Главная » Психодіагностика » 2.1. Поняття психодіагностики2.1. Поняття психодіагностики

Найбільш використовуваним терміном, за допомогою якого позначався (і позначається до нинішнього дня) вимір індивідуально-психологічних відмінностей, був той, що з'явився з першими тестами і неодноразово нами використовуваний — «психологічне тестування». Спочатку термін «психологічне тестування» розумівся дуже широко, включаючи фактично будь-які виміри в психологічній науці. Пізніше, у міру розвитку тестів, сфера психологічного тестування звужується до виміру особових особливостей і когнітивних здібностей.

Термін «психодіагностика» з'являється в 1921 р. і належить Р. Роршаху, що назвав так процес обстеження за допомогою створеного їм «заснованого на перцепції діагностичного тесту». Проте вміст цього терміну незабаром істотно розширюється. Під психодіагностикою починають розуміти все те, що пов'язане з виміром індивідуальних відмінностей, по суті, використовуючи це термін як синонім психологічного тестування.

Цікава подальша доля цього терміну. Р. Хейс (1966) вважає, що він досить швидкий набуває особливого значення (ймовірно, цю подію можна датувати другою половиною 1930-х рр., і зв'язано його з кризою психометричних тестів, що виникає із-за властивого їм «розкладання особи випробовуваного на окремі елементи, "функциі"»). Поява власне психодіагностики зв'язана, по Р. Хейсу, із становленням проектного підходу, що у відомому сенсі протистоїть психометричній орієнтації традиційного тестування і направленого на розкриття цілісної картини особи.

Виходить так, що за психодіагностикою закріплюється досить обширна, але проте обмежена область досліджень, пов'язаних з теорією і практикою проектного підходу, що характеризується, окрім іншого, вельми слабкою податливістю традиційним принципам виміру. Таке трактування психодіагностики зберігається і понині. «Психодіагностика після Г. Роршаха — це дослідження особи обстежуваного його методикою і іншими проектними тестамі»2. Відмітимо, що віднесення поняття «психодіагностики» до проектних методик, як і його використання фактично як еквівалент психологічного тестування (у декілька вільному тлумаченні), найчастіше знаходимо в роботах німецьких і швейцарських психологів (Мейлі, 1961; Хейс, 1966 і ін.).

Досить давно висловлювалася і думка про те, що термін «діагноз» (відповідно психодіагноз) в психології доцільно використовувати лише для позначення яких-небудь розладів, відхилень (Розенцвейг, 1949 і ін.). Такий підхід також відбитий в сучасних довідкових виданнях. Досить заглянути в популярний словник WEBSTER: «Психодіагностика — це наука і практика проведення оцінки особи або діагностування психічних порушень засобами клінічної психологиі»3. Читач може порівняти дане визначення з наступним: «Психодіагностика — оцінка психічного стану хворих за допомогою експеріментально-психологичеських тестів».

Тепер про ту позицію, яка є пануючою в науковій літературі США і, природно, задає тон всім іншим країнам Заходу. Терміном «психологічне тестування» аж до 1970-х рр. позначалося фактично все, що пов'язане з розробкою і вживанням будь-яких психологічних тестів, причому за відсутності визначення предмету даного напряму досліджень (див. Анастазі, 1982). В підтвердження сказаному згадаємо лише назви деякого найбільш відомого керівництва 1960-1970-х гг.: «Психологічне тестування» (Anastasi, 1968; Анастазі, 1982, 2001), «Єство психологічного тестування» — Essentials ofpsychological Testing (Cronbach, 1960), «Теорія тестів» — Test Theory (Magnusson, 1967), «Теорія і практика психологічного тестування» — Theory andpractice of Psychological Testing (Freeman, 1963). ??????? ???????????? ?? ??????? ???????????????? ???????????? (? History of Psychological Testing; Dubois, 1970). ?????????? ?????? «психодіагностика» фактично виводітся з вживання. Досить сказати, що у виданій в 2000 р. восьмитомній «Енциклопедії психології» {Encyclopedia ofpsychology. — АРА and Oxford University Press; видано Американською психологічною асоціацією спільно з Оксфордським університетом) немає статті, присвяченій психодіагностиці.

Таким чином, поняття психодіагностики в сучасній психологічній науці за кордоном:

• відноситься до методики Роршаха і іншим проектним тестам;

• зв'язується з оцінкою різного роду порушень, відхилень психологічними засобами;

• інколи використовується як синонім психологічного тестування, що охоплює все те, що пов'язане з розробкою і вживанням всіляких інструментів виміру індивідуальних відмінностей.

Вищевикладене свідчить, що ми маємо справу з вельми цікавим, незвичайним для науки явищем — відсутністю її назви при реальному існування. Більш ніж віковий розвиток області досліджень, пов'язаних з виміром індивідуально-психологічних відмінностей, фактичне придбання нею статусу самостійної науки не наводить до отримання імені, оскільки не можна рахувати таким термін «психологічне тестування», придатний швидше для позначення процесу вживання тестів, але не науки. В світлі цього закономірно і відсутність уваги до предмету і методу.

Смотреть другие вопросы в разделе: Психодіагностика

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией