***
Главная » Политология » Политическое сознаниеПолитическое сознание

Источник: доклад пользователя *Black_Girl
Особливістю політичних процесів є свідомий цілеспрямований характер дії його суб'єктів – індивідів, класів, соціальних груп і націй, а також політичних інститутів, які виражають їхні інтереси. Тому об'єктами політології виступають політична свідомість, політична ідеологія, громадська думка, політична і громадянська культура.
Під політичною свідомістю розуміємо свідомість учасників політичного процесу, всіх тих сил, які борються за владу і її здійснюють. Цей вид свідомості безпосередньо зумовлений політичним буттям. Однак на нього впливають також соціально-економічні, національні і культурні фактори. Важко переоцінити і той вплив, який на політичну свідомість суспільства справляють глибокі структурні та якісні зміни в системі міжнародних відносин.
Формування політичної свідомості – це усвідомлення суспільними суб'єктами процесів, які відбуваються в політичному житті, через призму притаманних їм інтересів і ціннісних орієнтацій. Ця свідомість може бути більшою або меншою мірою адекватним відображенням об'єктивних процесів боротьби за владу та її здійснення, в цілому потреб політичного розвитку.
Оскільки суспільство – складна система, то і політична свідомість не є однорідною. Насамперед вона виступає як специфічна форма мислення вияву політичних інтересів певних класів, страт тощо.
Політична свідомість – явище багаторівневе. По суб'єкту воно виявляється як свідомість на рівні всього суспільства, далі – нації, класів, групи – великої чи малої, формальної чи неформальної, вікової та іншої, нарешті, індивіда. Якщо йдеться про глобальні загальнолюдські інтереси і проблеми, то виділяється загальнолюдська політична свідомість.
За ступенем відображення закономірностей сфери боротьби за владу та її здійснення в структурі політичної свідомості розрізняють два взаємопов'язані рівні. Теоретичний орієнтується на розкриття законів політичного життя. Він характерний для діяльності вчених та ідеологів – виразників інтересів тих або інших соціальних груп. На ґрунті такої політичної свідомості визначаються і формуються політичні ідеї, виробляються певні концепції, які втілюються в політичних деклараціях, програмах тощо.
Емпіричний рівень формується на ґрунті повсякденного практичного досвіду людей і пов'язаний з їхньою безпосередньою політичною поведінкою. Ця свідомість віддзеркалюється в спостереженнях, навиках і уяві суб'єктів політичних процесів. З емпіричним рівнем пов'язана і повсякденна і політична свідомість. Вона включає в себе не тільки емпіричні, а й певні ідеологічні й теоретичні елементи.
Суттєвою для політики є також масова свідомість. Вона покликана до життя процесом зростання маси людей, які беруть участь в історичних діях, примноженням та ускладненням політичних зв'язків. За своїм змістом масова свідомість становить сукупність ідей, уявлень, у тому числі ілюзорних почуттів, настроїв, що відображають всі сторони життя суспільства, доступні масам і здатні викликати у них інтерес. Носієм її виступає маса як сукупність індивідів. Особливості масової політичної свідомості зумовлені рисами такої сукупності, зокрема тим, що це аморфне, випадкове і нестійке утворення, яке виникає на ґрунті і в межах певної конкретної політичної ситуації. Для масової політичної свідомості властиві розірваність, суперечливість, здатність до несподіваних швидких змін в одних випадках і закостеніння в інших.

Смотреть другие вопросы в разделе: Политология

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией