***
Главная » Политология » Основные направления национального возрождения в Украине на современном этапеОсновные направления национального возрождения в Украине на современном этапе

Источник: реферативная работа Давида Оглы
Які проблеми національного відродження характерні сьогодні для України? Умовно ці проблеми можна поділити на діві великі групи: соціально-економічні та національно-культурні. Щодо першої групи проблем, то це насамперед такі:

- тяжка спадщина в економіці, що особливо далося взнаки при переході до ринкової економіки;
- нерозвиненість соціально-побутової інфраструктури;
- залишки фактичної нерівності якісних характеристик загальної середньої і вищої освіти, що позначається на рівні загальної освітньої підготовки представників національних меншин України;
- порушення принципу соціальної справедливості тощо.

Тобто сукупність відносин між національностями всередині української держави визначається в кінцевому рахунку соціально-економічними і політичними реаліями, що складаються об'єктнгвно.

Соціально-економічний організм України було вмонтовано в єдиний господарський комплекс СРСР. В УРСР, яка становила 2,7% території колишнього СРСР в середині 80-х років, вироблялося 18% усієї промислової і 23% сільськогосподарської продукції СРСР. Переважання адміністративно-командних методів, надмірна централізація в управлінні економікою не давали змоги ефективно використовувати могутній промисловий і науково-технічний потенціал України, що призвело до зниження темпів щорічного зростання національного доходу, старіння верстатного парку тощо. Вихід – до кінця подолати спадщину недавнього минулого. В Україні поступово склалася нераціональна структура економіки. Невиправдано велике місце зайняла важка промисловість, а на розвиток легкої і харчової промисловості спрямовувалося лише 5% капітальних вкладень. Відсутність розвинутої системи соціальних послуг стала однією із причин низького добробуту народу, джерелом невдоволення людей, їх справедливих нарікань на політику центру.
Друга група проблем – питання національно-культурного розвитку. Це найбільш тонка, чутлива галузь, яка зачіпає національні почуття й інтереси людей. В Україні вона нині висувається на перший план, стосуючись системи освіти, літературно-художнього процесу, засобів масової інформації, матеріальної бази й культури.

Ключове питання національного відродження – народна освіта. Уряд країни схвалив Державну програму розвитку української та національних мов в Україні до 2010 року, її реалізація має створити в суспільстві для кожної людини те, що називається атмосферою рідної мови.

Першочергові завдання національної політики на етапі національного відродження України, що постають із Конституції:

- неприпустимість виникнення відцентрових тенденцій народів України, всебічний розвиток етносів, що населяють й територію;
- збереження цілісності України як динамічної багатонаціональної держави;
- відтворення і забезпечення умов для нормального розвитку національних меншин;
- неухильне і безумовне забезпечення прав кожної людини незалежно від національності, неприпустимість будь-яких порушень правових норм і законів;
- розвиток культурних традицій та інтересів усіх етнонаціональних груп населення, які проживають в Україні.

Смотреть другие вопросы в разделе: Политология

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией