***
Главная » Організація праці менеджера » РезюмеРезюме

Наради, засідання, збори являють собою різні форми участі персоналу підприємства у розгляді, обговоренні, вирішенні будь-яких питань.
Нарада — це форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна робота певної кількості учасників управлінського процесу.
Нарада — одна з найдієвіших форм залучення членів трудового колективу до вирішення встановлених перед ним завдань, управління підприємством. Вона дає змогу керівнику впливати через її учасників на весь колектив підприємства.
Засідання — це форма організації роботи постійно діючого органу (комітету, колегії, ради, комісії, групи).
Збори — це спільна присутність у певному місці людей, об'єднаних конкретною метою (збори працівників підприємства, підрозділу, членів товариства та ін).
У практиці управлінської діяльності переважають наради.
Наради мають як позитивні, так і негативні сторони. До позитивних сторін ділової наради належать: можливість оперативно та у короткий термін одержати потрібну інформацію, ознайомитися з різними точками зору на проблему і шляхи її вирішення; прийняття колегіальних рішень. До негативних сторін ділової наради належать: їх висока вартість; невизначеність колективної відповідальності.
У роботі керівника, пов'язаній з організацією нарад, можна виділити три етапи: підготовка наради, проведення наради, підведення підсумків наради.
Підготовка наради включає: планування наради, підготовку доповіді і проекту рішення, підготовку документів і приміщення.
Проведення наради включає: відкриття наради, оголошення доповіді, відповіді на запитання, обговорення доповіді.
Підведення підсумків наради включає: прийняття рішення, підписання протоколу, контроль за виконанням прийнятих рішень.
Метою інструктивної наради є передавання її учасникам вказівок і розпоряджень, їх роз'яснення і деталізація щодо конкретних умов роботи, встановлення методів і строків виконання вказівок, визначення завдань підрозділів і виконавців.
Оперативна нарада відрізняється від інших стабільним складом учасників, постійним місцем і часом проведення, відсутністю заздалегідь підготовленого порядку денного, відносною нетривалістю. Основне завдання такої наради — одержання інформації «знизу» про стан справ.
За допомогою наради методом «мозкової атаки» отримують кількісні оцінки і дані за умови чіткого формулювання проблеми. Особливості методу полягають у тому, що він дає змогу мобілізувати учасників наради, зосередити їхню увагу на вирішенні одного завдання, виробити рішення, яке б задовольняло усіх учасників і свідомо приймалося ними.
Нарада без наради проводиться в три етапи: керівник формулює у письмовому вигляді проблему, яка вимагає колективного рішення; підбираються необхідні дані і вихідні матеріали для рішення проблеми, а також складається список осіб, які можуть взяти участь у пошуку оптимальних рішень, їм висилають бланки з письмовим формулюванням проблеми і вказівкою місцезнаходження матеріалів для її можливого рішення; кожен з учасників повинен виробити свою точку зору і письмово викласти її на тому ж бланку. Один з учасників обговорення, призначений керівником, збирає заповнені бланки, знайомиться з їх змістом, розмовляє з кожним учасником, уточнюючи пропозиції та приймає остаточне рішення щодо вирішення проблеми.

Смотреть другие вопросы в разделе: Організація праці менеджера

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией