***
Главная » Організація праці менеджера » 9.5. Контроль за станом документального забезпечення управління9.5. Контроль за станом документального забезпечення управління

З метою підвищення оперативності роботи апарату управління і відповідальності працівників за доручену справу, поліпшення виконавської дисципліни і докумен-таційного забезпечення управління керівник підприємства (структурного підрозділу) здійснює контроль за станом документообігу.
У процесі контролю використовуються методи, наведені у табл. 9.1.

Таблиця 9.1 Методи контролю за станом документаційного забезпечення управління

Діяльність управлінських працівників пов'язана з діловодством — створенням, прийманням-передаванням, зберіганням, опрацюванням документів. Раціональна організація діловодства дає змогу забезпечити ефективний обмін інформацією на підприємстві і прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Відомі три організаційні форми діловодства: централізована (передбачає виконання усіх операцій з документами в спеціалізованих структурних підрозділах), децентралізована (передбачає виконання усіх операцій з документами в структурних підрозділах підприємства, якщо вони територіально роз'єднані), змішана (частину операцій роботи з документами покладено на спеціалізовані службу, а решту операцій виконують структурні підрозділи).
Основною функцією діловодства підрозділів і працівників є організація раціонального документообігу, що передбачає організацію руху документів з моменту їх одержання або створення до завершення виконання або відправлення. Правильна організація документообігу сприяє оперативному проходженню документів в апараті управління, позитивно впливає на управлінський процес у цілому.
Основними вимогами до раціональної організації документообігу у підприємствах є: прямоточність руху потоків документів, що передбачає прямий шлях проходження документації до одержувача; виконання принципу одноразового перебування документа в одному структурному підрозділі або в одного виконавця; додержання принципу паралельності — в разі потреби одночасної роботи з документом кількох структурних підрозділів або виконавців його необхідно копіювати.
Під час розробки раціонального документообігу складають схеми руху основних груп і видів документів. Це дає змогу визначити раціональні маршрути і етапи опрацювання документів, уніфікувати шляхи руху, порядок їх опрацювання і на цій основі — доцільний порядок роботи з документами.
Основні напрямки удосконалення діловодства і документообігу у торговельних підприємствах: стандартизація (встановлення єдиних норм і вимог до документів, незалежно від форми власності і розмірів підприємств, їх галузевого підпорядкування), уніфікація тексту документів, використання сучасних технічних засобів створення, копіювання, обробки і зберігання документів, комп'ютерної техніки.
У документаційному забезпеченні підприємства можна виділити 3 групи документів: що надходять (вхідні); внутрішні; що відправляються (вихідні).
Документи, що надходять, проходять такі етапи: первинну обробку; попередній розгляд, розмітку; реєстрацію; розгляд документів керівництвом; направлення на виконання; контроль виконання; виконання; підшивку документів у справи.
Номенклатура справ — це систематизований список справ, переданих до архіву.

Смотреть другие вопросы в разделе: Організація праці менеджера

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией