***
Главная » Організація праці менеджера » РезюмеРезюме

Управлінський документ — це документ, який містить відомості організаційного, розпорядчого або повідомчого характеру, який створюється в цілях управління і відповідним чином оформлюється.
Документаційне забезпечення — це комплекс документів, які необхідні для нормального функціонування підприємства.
Документування — це процес створення документів.
Документація — це сукупність однорідних за функціональним призначенням і взаємопов'язаних документів.
У торговельних підприємствах використовують такі види документації: нормативно-технічна — кбмплекси міжнародних стандартів; проектна — документи, які використовують при проектуванні підприємства; конструкторська (технічна) у вигляді графічних і текстових документів; виробнича (технологічна) — технологічні карти, схеми, збірники рецептів страв і кулінарних виробів.
Інформація про основну діяльність торговельних підприємств міститься в організаційно-розпорядчій документації, яку використовують для оформлення розпорядчо-виконавчої діяльності апарату управління. Цей вид документації передбачає організаційні документи (статути, положення, правила, інструкції), розпорядчі (накази, розпорядження) і довідково-інформаційні документи (листи, довідки, звіти, відомості тощо). Крім того, у підприємствах створюють спеціальні види документації, які відображують специфічні функції управління, наприклад кадрову, бухгалтерську та ін.
При складанні і оформленні документів використовують реквізити. Реквізит — елемент офіційного документа, наприклад, дата, адресат, індекс, підпис та ін.
Сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів документа називається його формуляром.
Скоротити час на підготовку документів, швидко та однозначно сприймати текст, зробити його придатним для машинної обробки дає змогу уніфікація текстів — встановлення єдиної форми мовного вираження, яка найточніше передає зміст управлінських ситуацій або дій, що регулярно повторюються.
Логічному та оперативному сприйняттю тексту документа сприяє його раціональна структура. Структура тексту документа — послідовне розміщення складових частин, що розкривають зміст документа відповідно до його функціонального призначення.

Смотреть другие вопросы в разделе: Організація праці менеджера

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией