***
Главная » Організація праці менеджера » РезюмеРезюме

Розподіл управлінської праці — це об'єктивний процес відокремлення її видів самостійні сфери трудової діяльності різних груп управлінських працівників.
Виділяють такі види розподілу управлінської праці в організаціях: функціоналі ний, ієрархічний, технологічний, професійний, кваліфікаційний, посадовий. Ведуч місце серед них займає функціональний розподіл, оскільки він визначає появу інши видів. Разом вони можуть виступати базою для класифікації працівників, що займ* ються управлінською працею.
Розподіл праці передбачає його кооперацію.
Кооперація праці являє собою об'єднання, взаємодію групи працівників в пре цесі спільного виконання взаємопов'язаних трудових процесів.
В підприємстві існують дві внутрішні форми розподілу праці. Перша — це ро: поділ праці на компоненти, що становлять частини загальної діяльності, тобто горі зонтальний розподіл праці. Вертикальна форма розподілу праці відокремлює робої з координування дій від самих дій.
Вертикальний^озподіл управлінської праці здійснюється за такими напрямкам] загальне керівництво, технологічне керівництво, економічне керівництво, оперативь управління, управління персоналом.
Розподіл та кооперація праці на підприємстві обумовлюють відокремлень функцій, які виконуються працівниками. Виділяють такі групи функцій: локал] ні функції (реалізуються у межах підрозділу, є обслуговуючими по відношенн до інших видів функцій та, як правило, відображені тільки у посадових інструі ціях); наскрізні (відображені у положеннях про структурні підрозділи і пов'яза] з виконанням спільних робіт кількома підрозділами); кінцеві (функції, виконаї ня яких пов'язано з досягненням певного результату в діяльності підприємсті в цілому).
За роллю в процесі управління управлінських працівників поділяють на: кері ників, фахівців, службовців (технічних виконавців).
До складу загального керівництва входять керівник і його заступники. Розпод компетенції між членами загального керівництва здійснюється на основі функції нально-структурного підходу. Він полягає у тому, що кожен заступник директора, пі, порядкований директору, при виконанні функцій загального керівництва, одночасі є вищестоящим керівником щодо безпосередньо підпорядкованих йому структурні підрозділів.
Кількість функцій або підрозділів, які закріплюють за керівником, залежить в багатьох факторів. До них належать: загальний обсяг робіт; напрями діяльності; кіл кість підлеглих (підрозділів), якими ефективно може управляти керівник; широта п годжень прийнятих керівником рішень; традиції, що склалися, та ін.

Смотреть другие вопросы в разделе: Організація праці менеджера

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией