***
Главная » Організація праці менеджера » 2.2. Сутність та завдання наукової організації праці на сучасному етапі2.2. Сутність та завдання наукової організації праці на сучасному етапі

Щоб забезпечити виконання встановлених перед працівниками торговельного підприємства конкретних задач, необхідно відповідним чином організувати працю людей, зокрема:
визначити функції кожного працівника;
розробити форми кооперації праці;
визначити робочі місця;
• вказати методи виконання роботи.
Характер організації праці в колективі визначається мірою прогресивності техніки і технології, що застосовуються, а також рівнем кваліфікації працівників.
Наукова організація праці (НОП) передбачає систематичне впровадження досягнень науки і передового досвіду та дозволяє найкращим чином поєднувати техніку і людей в єдиному виробничому процесі, забезпечує найбільш ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів, безперервне підвищення продуктивності праці.
Впровадження наукової організації праці спрямоване на рішення трьох груп задач:
1. Економічні задачі.
• підвищення продуктивності праці, економія живої праці, що витрачається при виконанні трудових операцій;
• найбільш ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів;
використання найбільш прогресивних методів і прийомів праці, скорочення або повна ліквідація витрат робочого часу;
• створення сприятливих умов праці;
• підвищення рівня нормування праці.
2. Соціальні задачі:
• всебічний розвиток людини в процесі праці; виховання свідомого відношення до праці;
• розвиток творчої ініціативи;
• підвищення освітнього рівня і ділової кваліфікації кадрів;
• перетворення праці в першу життєву потребу.
3. Психофізіологічні задачі:
забезпечення умов для збереження в процесі праці здоров'я, стійкої працездатності людини;
• полегшення праці;
підвищення змістовності і привабливості праці.
Економічні, психофізіологічні і соціальні задачі НОП тісно пов'язані між собою. Впровадження наукової організації праці дає найкращий результат тільки тоді, коли її застосування носить комплексний характер по всьому підприємству загалом.

Смотреть другие вопросы в разделе: Організація праці менеджера

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией