***
Главная » Нариси з теорії права » 15.3. Зміст та об'єкт правовідносин15.3. Зміст та об'єкт правовідносин

Наступним, другим елементом будь-яких правовідносин є суб'єктивні права та юридичні обов'язки, пов'язані з їх виникненням. Вони становлять юридичний зміст правовідносин і як такі характеризують юридичний зв'язок між суб'єктами, які стають носіями взає-мообумовлених суб'єктивних прав та юридичних обов'язків.
Наприклад, вступаючи у правовідносини за договором повітряного перевезення пасажира авіаційне підприємство (перевізник) зобов'язується перевезти пасажира та його багаж у пункт призначення, надати пасажиру місце на повітряному судні, який виконує рейс, вказаний у квитку, а в разі здачі пасажиром багажу — також доставити багаж у пункт призначення й видати його уповноваженій на одержання багажу особі. Пасажир, зі свого боку, зобов'язується заплатити за перевезення за встановленим тарифом, а при здачі багажу понад встановлену норму — й за перевезення цього багажу.
Третій елемент — об'єкт правовідносин — це те, на що спрямовані суб'єктивні права та юридичні обов'язки сторін.
З фактичної точки зору об'єкт правовідносин набуває різного вигляду. Це можуть бути:
1) поведінка (дії) людей та організацій — суб'єктів правовідносин, за допомогою яких реалізуються їх права та обов'язки, а саме: виконання роботи; надання послуг. Наприклад, дії транспортного підприємства з перевезення пасажира та його багажу у пункт призначення; або дії з передачі майна, набутих речей тощо;
2) право власності на матеріальні блага, а саме: речі; цінні пагіе-.ри. Наприклад, акції, акредитив, виданий ощадним барком, приватизаційний сертифікат тощо;
3) нематеріальні блага (особисті немайнові блага) — недоторканність особи, пов'язана із життям, здоров'ям людини, її честю, гідністю, діловою репутацією тощо;
4) результати (продукти) інтелектуальної та художньої творчості. Зокрема, літературні твори, наукові відкриття, винаходи тощо.
Крім поняття "об'єкт правовідносин", теорія права виокремлює ще поняття "предмет правовідносин", які між собою органічно пов'язані. Об'єкт правовідносин — це фрагмент суспільних відносин щодо конкретного предмета. Наприклад, право власності на майно (річ), яке в процесі купівлі-продажу переходить від однієї особи до іншої. Предмет правовідносин — це конкретне майно (річ), щодо якого у когось із суб'єктів правовідносин існує право власності і стосовно якого виникають правовідносини; це конкретні продані або придбані речі.
Узагальнюючи, ще раз наголосимо — об'єктом правовідносин є різного роду фактичні суспільні відносини — економічні, політичні, особисті, культурні і навіть правові. Наприклад, кримінально-правові відносини щодо кримінально-процесуальних, які виступають формою, засобом розв'язання (врегулювання) перших — кримінально-правових, тобто вирішення питання про винність чи невинність особи перед державою у вчиненні злочину.
Від об'єкта правовідносин слід відрізняти предмет правовідносин, тобто те, в чому матеріалізується (об'єктивізується) об'єкт правовідносин (стає "річчю для нас", як висловлюються філософи). Це певне благо (матеріальне чи нематеріальне), результат виконаної роботи, наданої послуги, з приводу яких виникають правовідносини.
Скажімо, коли йдеться про життя, здоров'я людини, об'єктом тут будуть суспільні відносини, за яких людина користується недоторканністю, тобто фізично-фізіологічна, функціональна недоторканність особи, а предметом, умовно кажучи, тут виступатиме саме життя, здоров'я. Коли йдеться про посягання на честь, гідність людини, об'єктом буде емоціонально-психологічна недоторканність особи, а предметом — сукупність властивостей і характеристик, що охоплюються поняттями "честь, гідність".


Смотреть другие вопросы в разделе: Нариси з теорії права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией