***
Главная » Нариси з теорії права » 13.1. Поняття та види (форми) застосування юридичних норм13.1. Поняття та види (форми) застосування юридичних норм

З попередньої теми відомо, що застосування юридичних норм — найважливіша форма реалізації права. Воно є переважно правовою функцією держави, однією з форм державної діяльності. Причому це найскладніша форма реалізації права. Цим обумовлюється необхідність більш детального розгляду саме цієї форми реалізації права.
Застосування права розрізняється за видами. Залежно від характеру діяльності, змісту та способів її здійснення воно можливе в одній з двох форм: оперативно-виконавчій та правоохоронній.
Оперативно-виконавча форма застосування права — це владна оперативна діяльність державних органів та організацій, а також недержавних організацій в межах їх повноважень з реалізації приписів норм права шляхом створення, зміни та припинення правовідносин на підставі цих норм і з безпосередньою метою їх реалізації.
У цьому разі здійснюється виконання приписів норм права, його позитивне (конструктивне) регулювання за допомогою індивідуальних актів. Тут застосовується диспозиція норми права, яка має позитивний, а не забороняючий зміст. Це творча, організуюча робота зі здійснення волі, вираженої в праві. Діапазон її надзвичайно широкий. Так, за допомогою індивідуальних актів спрямовується діяльність міністерств та інших центральних органів, місцевих органів виконавчої влади, об'єднань, підприємств, здійснюється добір кадрів, розподіл матеріальних ресурсів, конкретизуються планові завдання, а також розв'язуються інші численні питання.
Правоохоронна форма застосування права — це діяльність компетентних органів з охорони норм права (суспільних відносин, які ними регулюються) від будь-яких порушень, розв'язаная справ про правопорушення. 8
Йдеться про застосування правових санкцій або відмову від їх застосування, а також про вжиття спеціальних заходів із попередження порушень у майбутньому.
Мета правоохорони — контроль за відповідністю діяльності суб'єктів права юридичним приписам, за її правомірністю, а у разі виявлення правопорушень — вжиття заходів для відновлення порушеного правопорядку, а також вжиття заходів державного примусу до правопорушників, забезпечення виконання призначеного покарання чи стягнення.
Цей різновид діяльності характерний для так званих юрисдик-ційних органів, до яких належать суд, господарський суд, державні інспекції (Державна автомобільна інспекція, органи державного пожежного нагляду, органи державного санітарного нагляду та інші). Цю функцію виконують й інші численні державні органи. Це^ зокрема, податкові інспекції, військові комісаріати, митні, тран* спортні органи, що розглядають справи з окремих категорій адміністративних правопорушень.
Такого роду діяльність виконують також керівники підприємств, установ, організацій, застосовуючи дисциплінарні стягнення до підлеглих працівників, які вчинили дисциплінарні проступки.
Але все ж таки найважливішим правоохоронним способом застосування права звичайно є правосуддя.

Смотреть другие вопросы в разделе: Нариси з теорії права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией