***
Главная » Нариси з теорії права » 11.5. Міжнародне право в контексті національної правової системи11.5. Міжнародне право в контексті національної правової системи

Досі йшлося про внутрішнє, внутрідержавне право. Але є ще міжнародне право, яке також являє собою складне утворення правових норм. Міжнародне право регулює відносини між суб'єктами різної державної приналежності. В міжнародному праві розрізняють міжнародне публічне та міжнародне приватне право, а також окремі міжнародно-правові галузеві системи.
Міжнародні публічне право (яке здебільшого називають просто міжнародним ^правом) — це система правових норм, що регулюють відносини між суб'єктами міжнародного права, виражаючи погоджену волю учасників цих відносин. Основними суб'єктами — учасниками міжнародно-правових відносин виступають держави. Крім того, їх учасниками є міжнародні організації, як суб'єкти в певному розумінні похідні, вторинні, оскільки йони утворюються волевиявленням основних суб'єктів, тобто держав, та діють лише в межах, встановлюваних цими державами. Міжнародне публічне право —j це макрогалузь права. В ньому представлені різні за природою, тобто характером регульованих відносин, норми права. Але здебільшого вони компонуються у комплексні сукупності норм. До галузей та підгалузей міжнародного права слід віднести дипломатичне і консульське право, міжнародне економічне право, міжнародне морське право, міжнародне повітряне право, міжнародне космічне право, міжнародне атомне право, міжнародне кримінальне право та інші сукупності норм.
Що стосується таких "класичних" норм, як адміністративне право, то є підстави стверджувати про формування різного ступеня масштабності підсистем міжнародного адміністративного права, які представлені в різних сукупностях норм. Скажімо, такою підсистемою норм адміністративного права є ті, що охоплюють правове регулювання міжнародних польотів (режим повітряного простору держави, дозвільна система польотів, визначення національної приналежності повітряного судна, контроль за іноземними авіапід-
приємствами тощо).
Розвиток міжнародного співробітництва дає підстави говорити про формування міжнародного конституційного права, принаймні окремих його розділів (підгалузей), зокрема тих, що стосуються людини та її відносин з державою, а отже, про творення міжнародного гуманітарного права, джерелами якого є Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та інші міжнародно-правові документи.
Міжнародне приватне право регулює відносини цивільно-правового і цивільно-процесуального характеру, що виникають між суб'єктами, які належать до різних держав (наприклад, відносини із зовнішньоторговельних угод; питання спадкування майна, що залишилось після іноземних громадян; питання транспортних перевезень, авторського права тощо), а також певні відносини сімейного та трудового права.
Розрізняння міжнародного публічного права та міжнародного приватного права інколи носить умовний характер, оскільки часто вони переплітаються, що особливо наочно дістає вияв у сфері регулювання відносин із зовнішньої торгівлі, коли договори про товарообіг встановлюють міждержавні зобов'язання, а укладені на їх основі угоди створюють цивільно-правові відносини з відвантаження товарів, прийняття їх до оплати тощо1.
Звертаючи увагу на своєрідність міжнародного права як особливої правової системи, немає підстав протиставляти її національній правовій системі. Теза про те, що "міжнародне право є ареною ідеологічної боротьби", втрачає сенс, а саме воно набуває властивостей сукупності норм внутрішнього права. І хоч відмінності "ін-/гер'єрного" та "екстер'єрного" права за багатьма критеріями зберігаються (передусім за джерелами), усе ж вони втрачають принци-ішовий характер, а саме міжнародне право у відповідних межах ^.можна включати з певними застереженнями до єдиної системи держави.

Смотреть другие вопросы в разделе: Нариси з теорії права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией