***
Главная » Нариси з теорії права » 10.1. Основні параметри, що визначають межі дії норм права (законів)10.1. Основні параметри, що визначають межі дії норм права (законів)

Дія закону (нормативно-правового акта) чи навіть окремої його норми права — це обов'язковість їх виконання (всіма) громадянами, посадовими особами, державними органами та іншими суб'єктами права стосовно певної сфери (виду) суспільних відносин, за певних обставин (ситуацій), протягом певного часу, на певній території (у певному просторі) та щодо конкретного кола суб'єктів права, тобто осіб, організацій (в широкому смислі слова), які наділені певними характеристиками.
Отже, межі дії нормативних актів (законів) чи окремих норм визначаються такими критеріями (параметрами): 1) видом регульованих суспільних відносин (тобто предметом регулювання); 2) обставинами, настання яких зумовлює необхідність застосування регулятивної функції цих актів; 3) часовими вимірами; 4) просторовими вимірами (або територією в широкому розумінні слова); 5) колом осіб, на яких поширюються норми акта.
Це твердження про межі дії не суперечить тому, що вже висловлювалось раніше, а саме — судженню про загальнообов'язковість правових норм як конститутивну органічну властивість права.
Норми права обов'язкові до виконання лише в рамках, окреслених переліченими критеріями. Абсолютна ж, беззастережна "загальнообов'язковість" виключала б можливість функціонувати праву як системі, тобто: 1) змінювати та оновлювати право; 2) враховувати особливості та обставини, пов'язані з місцем проходження (розвитку) праворегульованих відносин; 3) враховувати специфічні реально існуючі властивості різних суб'єктів. Усе це могло б призвести до загального нівелювання права та втрати ним його соціальної цінності як регулятора суспільних відносин, що залежить від конкретних історичних умов соціального життя.
Дія норми права (закону, нормативного акта) поширюється на певні суспільні відносини, що визначається галузевою приналежністю норми. Це так звана предметна дія.
Дія норми права пов'язується з певними обставинами, що визначається гіпотезою норми. Це так звана конкретно-ситуаційна дія.
Докладніше зазначені аспекти дії норми права розглядатимуться в темах про норми права та систему права,
У цій темі ми розглянемо дію норми права за такими параметрами: дія у часі, просторі та за колом осіб, які визначають просторово-часові та суб'єктні координати дії норми права.

Смотреть другие вопросы в разделе: Нариси з теорії права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией