***
Главная » Маркетинг » 8.3. Канали розподілу, їх сутність, призначення та функції8.3. Канали розподілу, їх сутність, призначення та функції

Канал розподілу — це сукупність фірм чи окремих працівників, які приймають на себе чи допомагають передати іншому право власності па конкретний товар чи послугу на їх шляху від виробника до споживача.
Основна причина використання посередників полягає в тому, що інколи посередники можуть краще запропонувати товари цільовому ринку.
Отже, завдання маркетологів компанії полягає в тому, щоб оцінити ефективність використання посередників. Вважається ефективним використовувати посередників (канали розподілу), коли вони здатні краще, ніж компанія-виробник, забезпечити такі ділянки:
• інформаційна база (збір маркетингової інформації та проведення досліджень, а також розповсюдження отриманих результатів);
• стимулювання збуту;
• установлення контактів із потенційними покупцями;
• проведення переговорів із партнерами;
• організація товароруху;
• фінансування каналів розподілу.
Для того, щоб прийняти рішення про доцільність використання каналів розподілу, виробник повинен проаналізувати та оцінити, які переваги він може отримати від використання таких каналів.
Розглянемо функції каналів розподілу, наведені па рис. 8.7.


Узгодження потреб виробників та споживачів. Виробники переважно випускають обмежений асортимент товарів у великих кількостях, у той час як споживачам потрібен широкий асортимент товарів в обмеженому обсязі. У функції каналів розподілу входить вирішення цього протиріччя. Виконання цій функції полягає в тому, що посередники, які отримують товар від виробника, повинні роздробити його на дрібні партії та передати роздрібним торговцям.
Підвищення ефективності розподілу. Торговельні посередники можуть підвищити ефективність розподілу продукції шляхом зниження числа операцій і створення більших партій для транспортування товару.
Розподіл токарів від виробника до споживача може відбуватися двома способами: з допомогою посередників та без їх допомоги (рис. 8.8).


Якщо підприємство збирається продати свою продукцію трьом покупцям, то за прямого методу збуту кожному підприємству потрібно здійснити три операції. Оскільки на рисунку показано три підприємства, то загальна кількість операцій становитиме дев'ять (3x3-9). У разі використання посередника тим самим трьом підприємствам для продажу своєї продукції тим самим трьом покупцям буде здійснено (3 + 3 = 6) шість операцій. Отже, зі зменшенням кількості операцій збільшується загальна ефективність розподілу.
Якщо ж урахувати, що підприємств на світі мільйони, а споживачів — мільярди, то стає зрозумілим роль і важливість посередників у товаропросуванні.
Для невеликих фірм–виробників ефективність розподілу може підвищитися завдяки посередникам щодо транспортування вантажів. Посередники можуть об'єднувати невеликі партії різних виробників і перевозити їх у кінцеві сегменти реалізації та споживання. При цьому витрати кожного з невеликих підприємств на транспортування становлять лише частину фактичних сукупних витрат.
Підвищення рівня доступності товару. Процеси виробництва та споживання часто виявляються розділеними яку просторі, так і в часі. Тому за допомогою посередників відбувається подолання цього розриву. Просторовий розрив пов'язаний із географічним розмежуванням виробників і споживачів продукції. Наприклад, продукція, вироблена в Європі, завдяки праці посередників потрапляє до українських споживачів. Розрив у часі виникає через те, що виробники парфумерної компанії працюють і виробляють продукцію з понеділка по п'ятницю, а в споживача може виникнути потреба в цих засобах у неділю. Робота посередників (у цьому разі магазинів) дозволяє подолати цей розрив.
Надання спеціалізованих послуг. Посередники часто надають споживачам спеціалізовані послуги, які не можуть бути виконані виробниками (через брак ресурсів або з інших причин).

Смотреть другие вопросы в разделе: Маркетинг

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией