***
Главная » Маркетинг » 6.2.3. Етап зрілості6.2.3. Етап зрілості

На етапі зрілості обсяги реалізації продукції стабілізуються на такому рівні, який забезпечує, найвищий рівень прибутковості (порівняно з попередніми етапами ЖЦП). Тому головна відмінність цього етапу життєвого циклу продукції під усіх інших полягає втому, що підприємства прагнуть до продовження тривалості цього етапу на якнайдовший період часу.
Етап зрілості розділяють на три підетапи: етап зростаючої зрілості, етап стабільної зрілості та етап спадаючої зрілості ( рис. 6.З та рис: 6.4).


Рис. 6.3. Графічне зображення етапу зрілості

Етапи зростаючої, стабільної та спадаючої зрілості за тривалістю можуть бути нерівномірними. Кожна фірма прагне продовжити той етап, який характеризується найвищим прибутком та високими обсягами реалізації. Тому стабільна зрілість — це найприбутковіша ланка, яка має місце протягом усього життєвого циклу продукції. Кожний із підетапів стадії зрілості продукції має свої характеристики (рис 6.4).


Для того, щоб якнайдовше отримувати стабільний прибуток під реалізації продукції, підприємства на цьому етапі життєвого циклу продукції реалізують такі стратегії маркетингу:
• модифікація товару;
• модифікація ринку;
• модифікація маркетинг-міксу.
Характеристику стратегій маркетингу, які застосовуються на етапі зрілості для продовження тривалості життєвого циклу продукції, наведено в табл. 6.2.

Таблиця 6.2
Характеристика стратегій маркетингу, які застосовуються на етапі зрілості продукціїпор. Стратегія маркетингу Мета стратегії Напрями реалізації
1. Модифікація ринку Розширення ринку шляхом залучення нових споживачів
для пролажу старих товарів 1. Перетворення принципових противників товару на активних користувачів;
2. Пошук нових (географічних) сегментів ринку;
3. «Переманювання» споживачів товарів конкурентів
2. Модифікація товару Збільшення обсягу продажу завдяки зміні деяких властивостей товару 4. Поліпшення якості товару;
5. Модернізація товару, яка розширює сферу застосування даного продукту;
6. Поліпшення естетичних параметрів, дизайну та стилю оформлення
3. Модифікація маркотннг-міксу Для стимулювання збільшення пролажу товарів можна модифікувати один чи кілька елементі маркетинг-міксу 7. Зменшення ціни, встановлення знижок, надання кредиту;
8. Удосконалення системи розподілу продукції;
9. Удосконалення рекламної кампанії:
10. Перегляд та вдосконалення програми формування попиту та стимулювання збуту

Смотреть другие вопросы в разделе: Маркетинг

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией