***
Главная » Маркетинг » 6.2.2. Етап зростання6.2.2. Етап зростання

Я кіно підприємство обрало доцільну стратегію впровадження товару па ринок, поступово товар входить у нову стадію – стадію зростання. Зростає попит на товар як наслідок обсягів реалізації та отриманого прибутку. Разом із тим па цій же стадії на ринок проникають нові товари конкурентів, яких привабили переваги великого ринку і можливість отримати високий прибуток. Підприємства починають модернізувати спій товар, створювати його модифікації, щоб завоювати нові сегменти ринку. Збільшення числа конкурентів призводить до загострення боротьби за канали розподілу товарів, до спроб створити власні чи контрольовані канали.
На стадії зростання ціни на продукцію звичайно дещо знижують ся — завдяки тому, що попит продовжує зростати досить швидко. Компанії підтримують свої маркетингові витрати на незмінному рівні або збільшують їх для завоювання міцних позицій на ринку. Якщо на цій стадії позиції товару на ринку не зміцніють, це свідчитиме про те, що товар не відповідає запитам покупців.
Щодо ринкової привабливості ця стадія життєвого циклу продукції є найперспективнішою для підприємства. Це пояснюється такими основними характеристиками, що мають місце на даному етапі життєвого циклу продукції:
• обсяги реалізації та прибуток підприємства швидко збільшуються;
• різниця між прибутком та витратами на товаропросування різко скорочується;
• з позиції часу підприємство має тривалу перспективу роботи наданому ринку.
Маркетологи вважають, що саме цей етап є визначальним для підприємства щодо подальшої долі його продукції. Якщо етап зростання характеризується високим ступенем споживчої зацікавленості, то наступний етап — етап зрілості — має всі шанси бути досить тривалим.

Смотреть другие вопросы в разделе: Маркетинг

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией