***
Главная » Маркетинг » 4.2.3. Рішення про використання марок4.2.3. Рішення про використання марок

Розробляючи стратегію маркетингу конкретних товарів, продавець повинен вирішити, чи буде він пропонувати їх як марочні вироби. Надання товарові статусу марочного може підвищити його цінову значимість.
Марка (торгова марка, бренд) — це ім'я, знак, символ, малюнок або їх поєднання, призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців та для диференціації їх від товарів і послуг конкурента і забезпечені правовим захистом, який захищає лише права продавця на використання марочних назв чи марочних знаків (емблем).
Марочна назва — частина марки, яку можна вимовити, тобто назва: напр. «Шевроле».
Марочний знаку (емблема) — частина марки, яку можна впізнати, але не можна вимовити. Наприклад: символ, специфічне шрифтове оформлення, зображення.
Товарний знак — марка або її частина, забезпечені правовим захистом, який захищає лише права продавця на використання марочних назв чи марочних знаків (емблем).
Фірмовий знак — знак, який служить для ідентифікації підприємства, а не товару. Досить часто одне підприємство (власник фірмового знаку) може представляти на ринку багато брендів.
Авторське право — виключне право на відтворення, публікацію, продаж змісту і форми літературного, музичного і художнього твору.
Суть пропозиції товарів без марочних позначень — зниження їх ціни для споживача завдяки економії на упаковці і рекламі. Тому використання марок дає низку переваг для товару, але й може сприяти створенню слабких місць (табл. 4.1).
Тому рішення про використання марок має базуватися на таких зіставленнях:
• на який сегмент ринку орієнтований товар (марка — перевага в розумінні цього сегмента чи додаткові витрати);
• чи може марка допомогти створити прихильність споживачів до товару;
• чи розглядається марка як напрям досягнення конкурентних переваг.

Таблиця 4.1
Переваги та слабкі місця використання марок
№ пор. Перевага Слабке місце
1. Створює неповторний імідж товару, який відрізняється від товару конкурента Створений образ завдяки використанню марки може бути неприйнятним для певної групи споживачів і саме внаслідок нього позбавити фірму їх зацікавленості самим товаром
2. Сприяє утвердженню у свідомості споживачів образу про товар Може набриднути споживачам
3. Створює ефект елітності товару Пов'язане з додатковими цитратами. які підвищують ціну товару, що в кінцевому підсумку для деяких споживачів зменшує ринкову привабливість цього товару

Смотреть другие вопросы в разделе: Маркетинг

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией