***
Главная » Маркетинг » 4.2.2. Рішення про товарну номенклатуру4.2.2. Рішення про товарну номенклатуру

Якщо в організації нараховується декілька асортиментних груп, то говорять про товарну номенклатуру.
Товарна номенклатура — сукупність усіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, які пропонує покупцям конкретний продавець.
Товарну номенклатуру фірми можна описати щодо її ширини, глибини, насиченості, гармонійності.
Під шириною товарної номенклатури мають на увазі загальну чисельність асортиментних груп товарів, які випускає фірма.
Про глибину товарної номенклатури корпорації свідчить наявність варіантів пропонування кожного окремого товару в рамках асортиментної групи ( див. приклад — кольорова вкладка).
Насиченістю товарної номенклатури є загальне число окремих товарів, що входять до її складу.
Під гармонійністю товарної номенклатури розуміють ступінь близькості між товарами різких асортиментних груп під кутом .юру їх кінцевого використання, вимог до організації виробництва, каналів розподілу та інших показників.
Ці чотири параметри, які характеризують товарну номенклатуру, допомагають фірмі визначити товарну політику. Фірма може розширити свою діяльність чотирма способами. Вона може розширити товарну номенклатуру шляхом включення в неї нових асортиментних груп товарів. Вона може збільшити насиченість уже існуючих асортиментних груп товарів, наблизившись до становища компанії з вичерпним асортиментом. Вона може пропонувати більше варіантів кожного з наявних товарів, тобто поглибити свою товарну номенклатуру.

Смотреть другие вопросы в разделе: Маркетинг

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией