***
Главная » Маркетинг » 4.1.2. Класифікація товарів за сферою застосування4.1.2. Класифікація товарів за сферою застосування

За сферою застосування товари поділяють на товари широкого вжитку та товари промислового призначення. Кожна з цих груп, у свою чергу, поділяється на менші структурні одиниці (рис. 4.4).
Споживачі купують велику кількість різних токарів широкого вжитку. Одним із зручних методів класифікації всіх цих товарів є розбиття їх на групи на основі купівельних звичок споживачів. За цією ознакою можна виділити декілька типів товарів, як це показами нf рис. 4.4.Товари повсякденного попиту — це товари, які споживач звичайно купує часто, без роздумів і з мінімальними зусиллями на порівняння їх між собою. Прикладом можуть бути: тютюнові вироби, мило, газети.
Товари повсякденного попиту ще поділяють на товари постійного попиту, імпульсивної купівлі, товари екстремальних ситуацій. Основні товари постійного попиту люди купують регулярно (зубна паста). Товари імпульсивної купівлі купують без будь-якого попереднього планування і пошуку (шоколадки). Товари екстремальних ситуацій купують у разі виникнення потреб у них {парасолі під час доту).
Товари попереднього вибору — це товари, які споживач у процесі вибору і купівлі, як правило, порівнює між собою за показниками придатності, якості, ціни, зовнішнього оформлення. Прикладами можуть бути меблі, одяг, уживані автомобілі, основні електропобутові прилади.
Товари попереднього вибору можна додатково розділити на подібні та неподібні. Покупець розглядає подібні товари, як вироби, що однакові за якістю, але відрізняються один від одного за призначенням настільки, щоб виправдати їх порівняння між собою в разі купівлі.
Однак під час купівлі одягу, меблів, тобто більш не схожих між собою товарів, їх властивості нерідко є для споживача важливішими за ціну. Продаючи несхожі товари попереднього вибору, потрібно мати широкий асортимент, щоб задовольнити найрізноманітніші індивідуальні смаки, і тримати штат добре підготовлених продавців, які могли б надати споживачеві необхідну інформацію, дати йому пораду.
Товари особливого попиту - товари з унікальними характеристиками або окремі марочні товари, заради придбання яких значна частина покупців готова затратити додаткові зусилля. Прикладом таких товарів можуть бути конкретні марки і типи модних товарів (автомобілі, стереоапаратура). Товари особливого попиту не передбачають порівняння.
Товари пасивного попиту — товари, яких споживач не знає, а коли й знає, то не задумується про їх купівлю. Наприклад: новинки типу індикаторів диму і кухонних машин для переробки харчових продуктів, які перебувають у розряді товарі в пасивного попиту доти, доки реклама не забезпечить усвідомлення споживачем їх існування. Класичними прикладами товарів, що всім відомі, але не викликають попиту, є страхування життя, могильні ділянки, енциклопедії.
Товари промислового призначення можна класифікувати на основі того, якою мірою вони беруть участь у процесі виробництві] і яка їх ціна. Можна виділити три групи цих товарів:
• сировина і матеріали;
• капітально майно;
• допоміжні матеріали і послуги.
Товари групи «сировина і матеріали» повністю використовуються у виробі виробника. їх можна поділити на дві групи:
• Сировина — включає в себе сільськогосподарську продукцію (пшениця), природні продукти (риба, ліс, залізна руда тощо). Продукти сільського господарства багато малих виробників поставляють маркетинговим посередникам, які збирають їх, сортують, організовують зберігання, транспортування і збут. Продукти сільського господарства — товари, що швидко псуються і в силу сезонності потребують використання особливих маркетингових прийомів. їх рідко рекламують, рідко стимулюють їх збут, однак час від часу виробники проводять пропагандистські кампанії за збільшення споживання своєї продукції, такої, як картопля, сливи або молоко, а деякі навіть присвоюють їм марочні назви: банани «Чікьюїта».

Пропозиція природних продуктів украй обмежена. Здебільшого вони об'ємні, середня ціна товарної одиниці невисока, а транспортування від їх виробників до споживача дужо важке.
• Напівфабрикати і деталі являють собою або матеріальні компоненти (залізо, цемент тощо), або комплектуючі вироби (невеликі моторчики, шини). Матеріальні компоненти часто використовують із подальшим дороблянням. Наприклад: пряжа перетворюється в полотно. Комплектуючі вироби включають у склад кінцевого продукту повністю, без будь-яких змін, як буває, коли в автомобілі міняють шини.
Капітальне майно — це товари, які частково присутні в готовій продукції. Його
можна поділити на такі групи:
• стаціонарні споруди, що являють собою будови (заводи, адміністративні споруди і т.д.) і стаціонарне устаткування (генератори, вертикально-свердлильні верстати, комп'ютери і та ін.). Стаціонарні споруди належать до розряду основних закупівель, які купують безпосередньо у виробника. Виробник повинен бути готовим до створення товарів за специфікою замовників і надання післяпродажних послуг;
• допоміжне обладнання, яке включає н себе рухоме заводське обладнання (автонавантажувач і т. ін.) і конторське (письмові столи, друкарські машинки тощо). Воно просто сприяє процесу виробництва.
Допоміжні матеріали і послуги — об'єкти, які зовсім не присутні в готовому виробі. їх поділяють на такі групи:
• допоміжні матеріали, які бувають двох видів: робочі матеріали (вугілля, папір, олівці тощо) та матеріали для технічного обслуговування і ремонту (фарби, цвяхи, щітки та ін.). Допоміжні матеріали є для ринку товарів промислового призначення тим самим, чим є товари повсякденного попиту для споживчого ринку, оскільки їх часто купують із мінімальними затратами зусиль методом повторних закупівель без змін;
• ділові послуги, що поділяються на послуги з технічного обслуговування і ремонту (миття вікон, ремонт друкарських машинок і т. д.) і послуги консультаційного характеру(правові консультації, реклама тощо). Послуги з технічного обслуговування і ремонту переважно здійснюють на договірній основі. Ділові послуги консультаційного характеру здебільшого використовують у ситуаціях закупівель для вирішення нових завдань. При цьому покупець зі сфери промисловості часто вибирає постачальників з огляду на їх репутацію та кваліфікацію їхнього персоналу.


Смотреть другие вопросы в разделе: Маркетинг

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией