***
Главная » Маркетинг » 3.4. Вибір стратегії досягнення конкурентних переваг3.4. Вибір стратегії досягнення конкурентних переваг

Оцінка конкурентних позицій шляхом розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності продукції та аналізу сильних і слабких сторін конкурентів лає змогу підприємствам прийняти рішення про доцільність використання тієї чи іншої стратегії досягнення конкурентних переваг (табл. 3.2).

Таблиця 3.2
Стратегії досягнення конкурентних переваг

пор. Назва
стратегії Призначення Способи реалізації Які підприємства застосовують
Стратегії наступу Великі і потужні
1. Наступ 1. Можливість отримання частки ринку шляхом досягнення конкурентних переваг над сильними сторонами слабших конкурентів.
2. Можливість звести
нанівець переваги
сильніших конкурентів (перехоплення частки ринку) 1. Зниження ціни. Потужні
Підприємства, які молодіють достатніми
ресурсами
на сильні сторони
конкурента 2. Використання
порівняльної реклами.


2. Наступ
на слабкі сторони
конкурента 1. Робота з сегментами ринку, які погано обслуговує або ігнорує конкурент 1. Заповнення вільних ниш.
2. Концентрація зусиль на продуктах де аналоги конкурентів мають невисоку якість Підприємства, які володіють достатньою потужністю для виходу
на нові ринки та виробництва нової продукції

3. Багатоплановий наступ Здійснення дій у різких напрямах Одноразові дії:
1. Зниження ціни.
2. Підвищення інтенсивності реклами.
3. Виробництво нових
товарів та інші дії Найпотужніші підприємства, які володіють достатніми ресурсами для здійснення усіх дій одночасно

4. Захоплення стратегічних висот Отримання переваг у новому сегменті, який ще не сформувався, але обіпне бути перспективним Дії багатопланового наступу Мобільне підприємство з хорошими потужностями
5. Партизанський
напад Завдавання несподіваних вузькоспрямованих ударів по неукріплених позиціях конкурента Застосовується в разі порушення конкурентами патентного прана, належної реклами, законодавства Будь-яке підприємство, яке може виявити факти порушення і завдати удару
6. Попереджувальні дії Нарощування виробничих
потужностей
Дії щодо створення таких конкурентних переваг, які конкуренти не зможуть або побояться здійснити Дуже потужні підприємства

Захисні стратегії Середні підприємства
7. Зміцнення конкурентних позицій
1. Копіювання дій і політики конкурентів 1. Мінімізація числа партнерів.
2. Збільшення строків гарантії.
3. Освоєння нових технологій Середні, з хорошими ресурсами
8. Захисна
атака 1. Проведення у відповідь на дії конкурентів політики
пропаганди рішучих дій 1. Заяви про наміри тримати високі ціни.
2. Заяви щодо плати упровадження нових технологій.
3. Різка і сильна реакція на слабших конкурентів Для різних підприємств
Стратегії малих і слабких конкурентів
9. Захисна стратегія Для попереднього визначення і збереження частки ринку Базується на зниженні собівартості 1 Підприємства, які
володіють необхідними фінансовими ресурсами
10. Стратегія агресивного захисту Застосовуються радикальні дії із збільшення продажу, підвищення прибутковості Зниження цін, інтенсифікація рекламних заходів Мобільні підприємства
11. Стратегія не гайного виходу із бізнесу За неможливості витримати конкурентну боротьбу Продаж та ліквідація підприємства Неадаптоване підприємство
12. Комбіновані зусилля У разі виникнення кризових ситуацій Застосування різних дій Із достатніми фінансовими ресурсами

Основний закон конкуренції є рушійною силою розвитку підприємств і вдосконалення їх продукції. Саме конкуренція приводить до необхідності вдосконалювати якість продукції та знижувати витрати на її виробництво. Принцип дії цього закону простий – або підприємства приймають жорсткі умови ринку, які він диктує, або відбувається «вимивання» слабких, негнучких організацій із ринку.
Якщо для деяких фірм конкуренція може обернутися стихійним лихом, яке призводить до їх банкрутства, то для споживачів закон конкуренції має позитивне значення. По-перше, споживачі мають змогу купувати товар кращої якості, який постійно вдосконалюється. А по-друге, ціни на товар у результаті конкуренції мають тенденцію до зниження.

Основні ідеї теми. Терміни та поняття

1. Конкуренція — боротьба між продавцями товарів і послуг за найбільш вигідні ринки збуту. Конкуренція виступає стимулюючим фактором, який примушує виробників продукції підвищувати її якість і водночас знижувати затрати на виробництво цієї продукції.
2 Класифікують чотири види конкуренції: видова, цінова, предметна та функціональна.
3. Функціональна конкуренція — конкурентна боротьба, яка виникає тоді, коли одна і та ж потреба задовольняється по-різному (різними функціональними способами).
4. Видова конкуренція — конкурентна боротьба, яка виникає між товарами одній видової групи, але різного оформлення.
5. Предметна конкуренція — конкурентна боротьба між аналогічними товарами різних підприємств.
6. Цінова конкуренція — конкурентна боротьба, у результаті якої захоплення більшої частки ринку відбуватиметься в разі зниження ціни.
7. Закон конкуренції (відповідно до якого у світі відбувається об'єктивний процес підвищення якості продукції та послуг, зниження їх питомої ціни) — об'єктивний процес «вимивання» з ринку недоброякісної, дорогої продукції.
8. За умови дії закону конкуренції споживачі можуть отримати дві вигоди:
• продукцію кращої якості;
• менші споживацькі витрати (як результат зниження питомої ціни).
9. Порівняння продукції різних підприємств проводиться за показником питомої ціни ( ). Питома ціна продукції розраховується за формулою:
(3.1)
де — питома ціна продукції, що є предметом конкурентної боротьби;
Ц – ціна продукції, що є предметом конкурентної боротьби;
СС — корисний ефект (споживчий), який відображає віддачу споживчих властивостей продукції в конкретних умовах.

10. Оцінка конкурентних позицій підприємства в конкурентній боротьбі проводиться, як правило, на основі визначення рівня конкурентоспроможності продукції даного підприємства. У свою чергу, визначення рівня конкурентоспроможності продукції проводиться шляхом розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності.
11. Розрахунок інтегрального показника проводиться за таким алгоритмом:
1) Визначення переліку характеристик кожного з чотирьох параметрів (нормативного, технічного, організаційною, економічного).
2) Установлення питомої ваги кожної характеристики у складі даного параметра.
3) Визначення продукції-еталона для проведення конкурентної оцінки.
4) Обчислення групових показників (нормативного, технічного, організаційного та економічного) за формулами:
(3.2)
(3.3)
де ,Іt, Io, Іе — груповий показник, відповідно, нормативного, технічного, організаційного, економічного параметрів;
п, к, и, υ – число кількісних характеристик, відповідно, нормативного, технічного, організаційного, економічного параметрів, що оцінюється;
і – параметричний індексу j-тої характеристики;
jz — параметричний індекс z-тої характеристики;
hy — параметричний індекс у-тої характеристики;
gq — параметричний індекс q-тої характеристики;
а — вага оцінюваної характеристики в складі нормативного, технічного, організаційного, економічного параметрів.

5) Обчислення інтегрального показника конкурентоспроможності за формулою:

(3.4)
де K – інтеграційний показник конкурентоспроможності продукції, при цьому слід дотримуватися такої шкали оцінки даного показника:
якщо K 1 – аналізований виріб є кращим за порівнювальний аналог.

12. Оцінка конкурентних позицій шляхом розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності продукції та аналізу сильних і слабких сторін конкурентів дає змогу підприємствам прийняти рішення про необхідність використання тієї чи іншої стратегії досягнення конкурентних переваг. Залежно від можливостей підприємства, його ресурсів та розміру виділяють такі стратегії досягнення конкурентних переваг, як стратегії наступу, захисні стратегії та стратегії чалих, слабких конкурентів.

Смотреть другие вопросы в разделе: Маркетинг

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией