***
Главная » Маркетинг » 2.6. Відбір цільових ринків2.6. Відбір цільових ринків

Жодне підприємство не може обслуговувати увесь ринок. Обмеженість ресурсів підприємства та різні смаки й потреби споживачів — основна причина цього явища. Тому перед фірмами постає питаний: «На яких ринках працювати? Які пріоритетні сегменти слід обслуговувати?».
Відповідь на це запитання більшість підприємств може отримати після ретельного відбору цільових ринків.
Відбір цільових ринків — це пошук підприємством найбільш привабливої групи споживачів, які належать до одного або кількох споріднених сегментів, для реалізації своєї продукції на цих сегментах ринку.
Орієнтація підприємства на цільовий ринок простежуватиметься в усіх подальших маркетингових діях. Тобто саме для цих ринків будуть планувати асортимент продукції, встановлювати ціну, планувати збут і комунікації. А отже, дуже важливо з можливих альтернативних сегментів ринку обрати ті, що дозволять підприємству досягти поставлених цілей. Тому відбір цільових ринків здійснюють на підставі аналізу можливостей, які відкриваються перед фірмою в разі обслуговування цього цільового сегмента. Доцільно проаналізувати такі параметри:
• прибутковість цільового ринку;
• місткість ринку;
• стабільність попиту на товари і послуги;
• прихильність цільового ринку до товарів і послуг;
• платоспроможність цільового ринку;
• маркетингові можливості фірми в обслуговуванні цільового ринку.
Із урахуванням аналізу перелічених параметрів і відбувається остаточний відбір цільових ринків. Загальний алгоритм вибору цільових ринків наведено на рис. 2.7.
Відбір цільових ринків часто визначає політику маркетингу, яку буде здійснювати підприємство. Деякі фірми, наприклад, не проводять сегментації споживачів і розробляють загальний комплекс маркетингу для цілого ринку. Тому виділяють різні форми політики маркетингу, які застосовує підприємство.
Серед них:
• недиференційований маркетинг;
• диференційований маркетинг;
• цільовий маркетинг;
• індивідуальний маркетинг.
Недиференційований маркетинг — це комплекс маркетингових дій, що спрямований на ринок загалом без цільового спрямування на певну групу споживачів (рис.2.8).
Доцільно застосовувати таку політику лише в тих випадках, коли споживачі товарів і послуг не відрізняються один від одного і тому немає потреби проводити їх сегментації. Насправді, більшість підприємств, які застосовують недиференційований маркетинг, роблять це через брак компетентності та професіоналізму. І тому саме такі маркетингові зусилля часто виявляються збитковими і неефективними.
Диференційований маркетинг — це розробка різних маркетингових комплексів для різних споживчих сегментів, виходячи з їх відмінностей та особливостей потреб, що були покладені в основу сегментації (рис. 2.9).

Такий маркетинг застосовують фірми, які володіють достатніми потужностями, щоб обслуговувати увесь ринок, але розуміють, що на ньому ринку присутні різні споживачі і вони будуть купувати різні товари.
Цільовий маркетинг — це вибір підприємством пріоритетного сегмента ринку з метою його обслуговування та розробка комплексу маркетингу для споживачів, що входять в обраний цільовий ринок (рис. 2.10).

У сучасних умовах цей маркетинговий підхід є найбільш поширеним. Він дозволяє фірмі обрати свого покупця і якомога ефективніше обслуговувати його.
Індивідуальний маркетинг — це розробка окремих маркетингових комплексів щодо реалізації товарів і послуг для кожного окремого споживача (рис. 2.11).

Індивідуальний маркетинг зараз набуває широкого розвитку, коли йдеться про надання послуг. Саме тоді зростає значення адресного підходу до кожного клієнта.

Смотреть другие вопросы в разделе: Маркетинг

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией