***
Главная » Маркетинг » 1.5. Концепції маркетингової діяльності1.5. Концепції маркетингової діяльності

Концепція маркетингу пройшла певні етапи еволюції, перш ніж набути тієї форми, яку вона має сьогодні (рис. 1.8).
Перелічені концепції виникали саме в такій хронологічній послідовності, як це показано на рисунку, але це не означає, що на сучасному етапі всі фірми застосовують концепцію соціально-стичного маркетингу. Деякі фірми використовують інші концепції.
1. Концепція вдосконалення виробництва
Застосовується тоді, коли попит на товар перевищує пропозицію і необхідно збільшити виробництво та коли собівартість дуже висока і її необхідно знизити шляхом підвищення продуктивності праці.
Саме такою концепцією керувався Генрі Форд щодо виробництва автомобілів, застосовуючи такий метод збільшення продуктивності праці, як конвеєр.
Сьогодні цей підхід застосовують деякі корпорації, розширюючи обсяг виробництва і скорочуючи витрати, щоб знизити ціну своїх товарів. Суть концепції вдосконалення виробництва можна відобразити за допомогою схеми (рис. 1.9).
2. Концепція вдосконалення товару
Цю концепцію застосовують ті підприємці, які вірять, що досить вдосконалити товар — і успіх на ринку їм гарантовано. Короткозорість цієї концепції може ілюструвати сподівання підприємців заробити гроші на вдосконаленій мишоловці. Однак люди прагнуть вивести мишей, а не придбати гарну мишоловку. Це можуть бути хімічні аерозолі, спеціальні іонізатори повітря тощо.
Схематично концепцію вдосконалення товару відображає рис. 1.10.


3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль
Цю концепцію застосовує більшість українських підприємств, неповні маркетингові зусилля яких спрямовані на просування товарів і, ринок та стимулювання їх збуту. Суть концепції інтенсифікації комерційних зусиль відбиває наведена схема (рис. 1.11).4. Концепція чистого маркетингу
Ця концепція ґрунтується на основних постулатах маркетингу.
Інколи підприємці, які, по суті, застосовують концепцію інтенсифікації комерційних зусиль, прирівнюють себе до тих, що працюють на основі концепції чистого маркетингу. Різниця полягає и тому, що під час інтенсифікації збуту підприємство орієнтується на власні нужди, а концепція маркетингу передбачає вивчення та задоволення потреб клієнтів. А отже, схема, що відображає концепцію чистого маркетингу, є складнішою (рис. 1.12).5. Концепція соціально-стичного маркетингу
Це концепція сучасного маркетингу. Її виникнення зумовлене тим, що погіршення довкілля, нестача природних ресурсів та загострення інших глобальних проблем людства призвели до зародження сумнівів у доцільності концепції чистого маркетингу, оскільки особисте задоволення одного споживача інколи може бути шкідливим для суспільства загалом та потім, у кінцевому підсумку, обернеться шкодою і для цього споживача також. Схематично концепцію соціально-етичного маркетингу наведено на рис. /./3.Ця концепція дозволяє отримати позитивні результати не тільки окремим споживачам, а суспільству в цілому. Прикладом може бути благодійна діяльність поруч із реалізацією продукції, використання екологічно чистої сировини, нешкідливі технології тощо.
Для того, щоб підприємство мало успіх на ринку, сьогодні необхідно використовувати та втілювати в життя принципи маркетингу. Утім, важливим аспектом є правильне розуміння цих принципів. Більшість українських підприємств, на жаль, зводять маркетинг до агресивної стратегії збуту та реклами своїх товарів. Однак це не відповідає сучасним вимогам ринку та його потребам. Ефективний маркетинг на сучасному етапі — це комплекс різнобічних дій підприємства щодо виявлення потреб споживчого ринку, розробки комплексу товарів для задоволення цих потреб та супровідної системи розповсюдження цих товарів. За визначеннями провідних практиків у сфері маркетингу, на Заході найбільш капіталомістким є дослідний етап маркетингових дій (власне реалізація маркетингових досліджень). І якщо ці дослідження організовані правильно, отримана від них інформація дозволяє скоротити в майбутньому витрати на збут і рекламу майже вдвічі, тобто зменшити агресивний наступ на споживача.Основні ідеї теми. Терміни та поняття

1. «Маркетинг» походить від англ. «market getting», що в перекладі означає «оволодіння ринком».
2. Ринок — це система обміну, яка задовольняє конкретні вимоги. Зокрема такі: кожен покупець може вибрати один із декількох товарів, які відрізняються якістю, умовами доставки, гарантією, ціною тощо.
3. Маркетинг — це прикладна система знань, яка ставить у центр своєї орієнтації споживача та його потреби.
4. Споживчий ринок — сукупність наявних та потенційних покупців товару.
5. Нужда — відчуття, яке властиве людині у зв'язку із нестачею чого-небудь.
6. Потреба – нужда, що набуває специфічної форми відповідно до культурного рівня та особистості індивіда.
7. Запит - нужда, що підкріплюється платоспроможністю покупця.
8. Під суб'єктами маркетингу розуміють людей, функціональні служби та організації, які безпосередньо задіяні у процесі маркетингової діяльності або на яких вона спрямована.
9. До суб'єктів маркетингу належать: виробник, оптова торгівля, роздрібна торгівля, спеціаліст із маркетингу, кінцевий споживач та організація-споживач.
10. Система маркетингу має низку альтернативних цілей — досягнення максимально можливого високого рівня споживання; досягнення максимального споживчого задоволення; надання максимально широкого вибору; максимальне підвищення якості життя.
11. Функції маркетингу — аналіз навколишнього середовища; аналіз споживачів, планування товарів, послуг, збуту, комунікацій, цін; забезпечення соціальної відповідальності; управління попитом.
12. Пришити, або постулати, маркетингу:
• Виробляти не те, що можна виробити, а те, що можна продати.
• Лише задовольняюча потреби споживача, задовольняють потреби фірми.
•Треба знати і розуміти не тільки те, як виробити, а й те, коли, кому і як продати.
• Любіть клієнта, а не себе.
13. Концепція вдосконалення виробництва стверджує, то попит мають товари, широко пропоновані за низькими цінами. Тому підприємство має спрямовувати свої зусилля на вдосконалення і розвиток виробництва.
14. Концепція вдосконалення товару стверджує, що попит мають товари високої якості з поліпшеними експлуатаційними властивостями і характеристиками. Тому фірма постійно має вдосконалювати свій товар.
15. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль стверджує, що попит мають товари, які супроводжуються значними зусиллями фірми в галузі формування попиту і стимулювання збуту. Тому всім підприємствам доцільно вдосконалювати способи інтенсифікації комерційних зусиль.
16. Концепція чистого маркетингу стверджує, що попит мають тільки ті товари, які задовольняють потреби споживачів. При цьому фірми досягають своїх цілей шляхом визначення потреб і нужд цільових ринків та їх задоволення. Тому підприємствам слід робити все, щоб максимально забезпечити клієнтів ціновою значимістю, якістю та вдоволенням еквівалентно до грошей, вкладених ними в покупку.
17. Концепція соціально-етичного маркетингу стверджує, що попит мають тільки ті товари, які задовольняють потреби окремих споживачів та суспільства в цілому. Тому підприємства мають прагнути догодити цільовим ринкам, але водночас їхні прибутки будуть найвищими за умови нешкідливості виробництва для всього суспільства.

Смотреть другие вопросы в разделе: Маркетинг

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией