***
Главная » Маркетинг » 1.2. Роль маркетингу та його масштаби1.2. Роль маркетингу та його масштаби

За даними статистики, у США 50 центів від кожного долара, узятого з реалізації, йде на покриття витрат на маркетинг.
Від 1/4 до 1/З людей, зайнятих у цивільних галузях, провадять маркетингову діяльність. Це працівники роздрібної й оптової торгівлі, транспорту, засобів зв'язку, безпосереднього маркетингу тощо.
Масштаби маркетингу надзвичайно широкі. За оцінками Європейської асоціації маркетингу, в Україні приблизно 40% населення так чи інакше пов'язані з маркетинговою діяльністю. Щоправда, здебільшого ця діяльність провадиться за відсутності фахових знань, а інколи навіть без усвідомлення її значення та змісту. Цих висновків Асоціація дійшла, вивчивши діяльність приватних підприємців на ринках, мерчандайзерів, збутового персоналу.
Тому співвідношення складових витрат, які пов'язані з маркетинговою діяльністю, в Україні та за кордоном значно відрізняються (табл. 1.2).

Таблиця 1.2
Маркетингові витрати підприємств
в Україні та за кордоном
Стаття маркетингових витрат Питома вага у загальній структурі маркетингових витрат
в Україні у країнах Західної Європи та США
На проведення маркетингових досліджень щодо виявлення потреб споживачів 6% 50%
На організацію збуту 51% 23%
Па проведення комунікаційних акцій
(у т. ч. реклами, пропаганди тощо) 43% 27%

Брак своєчасного виявлення потреб споживачів в Україні, на думку фахівців, є основною причиною зайвих витрат та надмірних маркетингових зусиль у продажу непотрібних товарів. Як наслідок, витрачаються більші кошти на рекламу та організацію збуту.
Наведені дані свідчать про значні масштаби маркетингової діяльності в усьому світі, у тому числі й в Україні. Зрозуміло, що така діяльність має економічну та психологічну обґрунтованість.
Отже, роль маркетингу полягає в тому, що його інструментарій — це єдиний фактор впливу на поведінку споживача, що його може формувати та реалізовувати підприємство (рис.1.4).
Підприємство прагне отримувати прибуток. У свою чергу, формувати цей прибуток можуть тільки споживачі продукції, які її купують. Для того, аби вплинути на споживачів (спонукати їх до купівлі продукції саме власного підприємства, а не конкурентів), підприємство реалізує маркетингову політику. З одного боку — це безпосередньо товарна політика (створення товару, який відповідає смакам, потребам та запитам споживачів). З іншого боку — це додаткові фактори впливу безпосередньо на споживача, які реалізує підприємство {наприклад, конкурентоспроможна ціна продукції, доступні та ефективні засоби збуту продукції та ефективні комунікації).
Спрямованість усіх цих маркетингових факторів на споживача інтимна зумовити відповідну його поведінку на ринку (рис. 1 .5).


Рис. 1.4. Призначення та вплив маркетингу


Зовнішні фактори впливу
Особисті фактори впливу

Фактори маркетингу
Фактори макросередовища
Культурного порядку Соціального порядку Психологічні фактори Характерологічні особливості • вік та річ занять
• економічний стан
• спосіб життя
• тип особистості

• продукт
• ціна
• дистрибуція
• комунікація
• економічні
• політичні
• технологічні
• соціальні
• культурні«Чорна скринька» споживача


Відповідні реакції потенційних споживачів
• вибір продукту
• вибір часу та місця купівлі
• вибір кількості продукту, що купується
• вибір частоти та інтенсивності купівлі
Рис. 1.5. Модель поведінки споживача на ринку

Кожен споживач щодня приймає рішення про купівлю певних товарів і послуг. Ці рішення є відповідною реакцією споживачів, зумовленою впливом на їх свідомість та підсвідомість («чорна скринька» споживача) зовнішніх та особистих факторів. Особисті фактори впливу, зокрема характерологічні показники кожної людини, підприємства та установи повинні брати до уваги під час роботи з клієнтом, але вплинути на них вони не можуть.
Фактори макросередовища можуть впливати на потреби та запити споживача (наприклад, економічні фактори зумовлюють купівельну спроможність; культурні — окреслюють смаки й уподобання тощо). Вони також мають бути враховані суб'єктами господарської діяльності, однак вплинути на них підприємство практично не може. Єдиним напрямом безпосереднього впливу підприємства на споживачів є фактори маркетингу (їх формує само підприємство).
Роль маркетингу виявляється в реалізації впливу на поведінку споживача задля стимулювання збуту власної продукції підприємства.Смотреть другие вопросы в разделе: Маркетинг

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией