***
Главная » Маркетинг » 1.1. Короткий зміст маркетингу1.1. Короткий зміст маркетингу

Особливого значення маркетинг та його принципи набувають в Україні саме сьогодні. Відділи маркетингу створюють на підприємствах різних форм власності, розмірів, напрямів функціонування та галузевої належності. Що це — данина моді чи невід'ємна частина сучасного ефективного ведення бізнесу? Відповідь на це актуальне питання ви знайдете в першій частині цього посібника.

Досить часто один і той самий виріб може бути втіленням мрії інженера і бити нещасним випадком для відділу збуту.

Як академічна дисципліна маркетинг уперше з'являється у СПІД, у Пенсільванському університеті, 1905 року. А вже 1908-го було створено першу маркетингову організацію – Американське товариство маркетингу, перейменоване 1973 року на Американську асоціацію маркетингу. У той самий час у великих фірмах створюються відділи реклами та маркетингу.
Саме слово «маркетинг» народилось у США, де в 30-х роках минулого століття місцеві фермери шукали ринку збуту для своєї продукції.
Україна, які інші держави, прийшла до необхідності застосування маркетингових підходів у період активного збільшення конкуренції між виробниками товарів і послуг. Виявилося, що не є проблемою виготовити товар, а є проблемою його продати. І саме для вирішення цієї відомої проблеми більшість виробників застосовують принципи та концепції маркетингу.

Термін «маркетинг» походить від злиття двох англійських слів «market getting», що означає «оволодіння ринком».
Причиною виникнення цієї науки стало випередження пропозиції товарів порівняно з попитом. Як наслідок такого явища мало місце загострення конкуренції. Тому актуальним питанням було не виробити товар, а його продати. Такі події відбувались у різні часи на різних ринках. Несвідомо люди почали здійснювати маркетингову діяльність уже у XVII столітті. На початку XX ст. ця прикладна діяльність набуває наукових характеристик та принципів.
Сьогодні в усьому світі для заволодіння ринком застосовують закони маркетингу.
Ринок — це система обміну, яка задовольняє конкретні вимоги. Зокрема такі: кожен покупець може вибрати один із декількох товарів, які відрізняються якістю, умовами доставки, гарантією, ціною тощо.
Ціна встановлюється в холі функціонування ринку як результат сукупності взаємодії між продавцями та покупцями або прямої угоди, то не викликає регулюючого впливу держави.
Сьогодні налічується більше ніж 2 000 визначень маркетингу.
Інститут маркетингу м. Лондона дає таке визначення:
Маркетинг — управлінський процес, спрямований на визначення та передбачення і задоволення потреб клієнтів, орієнтований на одержання прибутку.
Американська асоціація маркетингу формулює таке поняття:
Маркетинг — процес планування і практичного здійснення розробки ідей, товарів і послуг, формування ціп на них, стимулювання їх збуту і розподілу для реалізації обміну, який задовольняє особисті та організаційні цілі.
Крім наведених вище, існує ще низка найбільш визнаних визначень.
Маркетинг — це:
• підприємницька діяльність, яка управляє процесом просування товарів і послуг від виробника до споживача;
• соціальний процес, за допомогою якого прогнозується, розширюється та задовольняється попит на товари і послуги шляхом їх розробляння, просування і реалізації;
• набір знань і вмінь для професійних діячів ринку;
• наукова концепція, що передбачає комплексну систему організації виробництва і збуту продукції, зорієнтовану на задоволення потреб споживачів та отримання прибутку, на основі дослідження та прогнозування товарного ринку.

Однак часто маркетологи-практики не погоджуються з тим, що маркетинг — це напрям науки, яка ґрунтується на економічних законах. Згідно з такими поглядами маркетинг розглядається як здоровий глузд, який відомий навіть бабцям, що продають продукти на ринку. Якщо уважно придивитися до них, можна побачити деякі ключові елементи маркетингу зі здоровим глуздом, які можна застосувати на підприємстві. Коли бабуся продає овочі на ринку, вона пропонує скуштувати їх, так що людина знає, що купує. Після того, як покупець скуштував товар, вона дає йому серветочку, аби витерти пальці. Якщо купують півтора кілограма овочів, бабуся неодмінно додасть ще трохи, щоб ще більше задовольнити покупця. Часто вона запропонує скуштувати інший продукт, який ви ще не пробували. Із цих прикладів добре видно, що маркетинг — це не що інше, як здоровий глузд. Бабуся застосовує дослідження покупця та просування товару (пропонуючи товар на пробу), обслуговування покупця (пропонує серветку), ураховує психологію покупця (завжди зважить трохи більше, ніж було замовлено) та подальший розвиток бізнесу (пропонує нові продукти) для гарантії більших обсягів продажу. Це. власне, і є маркетинг.
Отже, маркетинг — це прикладна система знань, яка ставить у центр своєї орієнтації споживача та його потреби.
Тут ми хотіли б акцентувати увагу на тому, то маркетинг — це не хитрощі, які змушують споживача купити товар, а соціально орієнтований напрям, який дозволяє підприємствам отримувати стабільний прибуток завдяки тому, що споживач одержує справді високоякісний товар. Тому маркетинг — це так звана етична філософія бізнесу, вияв поваги та любові до споживача.
Сучасна філософія бізнесу має будуватися на ефективному інструментарії. Тобто кожна установа має розробити таку стратегію та напрями її реалізації, які б дозволили підприємству, банкові досягати своєї мети на ринку (рис. 1.1).


Рис. 1.1. Ефективна реалізація філософії бізнесу

Як видно з наведеного рисунка, таким інструментарієм є маркетинг–мікс (або комплекс маркетингу — товарна, цінова, збутова та комунікаційна політики). Тільки за їх допомогою може відбуватися реалізація, а отже — досягнення цілей установи.
Відповідно до цього визначення формується сучасна концепція маркетингу (рис. 1.2).


Сучасна концепція маркетингу суттєво відрізняється від орієнтації на виробничі можливості (порівняй рис. 1.3а і 1.36).


При виробничій (збутовій) орієнтації підприємство орієнтується на свої можливості. Як наслідок, досить часто виготовлений товар не відповідає наявним споживчим потребам. Тому для збуту такої продукції доводиться докладати надмірних зусиль. Саме така діяльність зумовила виникнення популярної серед маркетологів фрази: «Досить часто один і той самий товар може бути одночасно втіленням мрії інженера і нещасним випадком для відділу збуту». Тому останній і вдається до агресивної політики збуту, як до єдиного шляху, що доставляє цей товар до споживача. Однак агресивний продаж навряд чи асоціюється в когось із позитивними емоціями. Тому така діяльність не може забезпечити підприємству сталих позицій на ринку.
На противагу до цього ефектнішим є застосування маркетингової орієнтації, оскільки за такої діяльності насамперед аналізують потреби споживачів, на їх основі створюють товар, унаслідок чого немає необхідності докладати надмірних зусиль для збуту товарів. Адже якщо товар справді потрібен споживачеві, то споживач сам прийде і його купить. Тільки треба поінформувати його про існування такої продукції.
Для детальнішого зіставлення орієнтації па виробництво з маркетинговим підходом можемо провести порівняльний аналіз ефекту, який отримує суспільство внаслідок маркетингової орієнтації підприємства та збутової орієнтації. Дня цього наведемо дані, які дають змогу побачити цю відмінність(табл. 1.1).

Таблиця 1.1
Деякі відмінності в діяльності підприємств маркетингової
і збутової орієнтації

пор. Постановка питаним Підприємство маркетингової орієнтації Підприємство збутової орієнтації
1. Вище керівництво перш за все орієнтується... на потреби споживачів на потреби підприємства
2. Виробляється і продається... тільки те, що буле куплено те, що вдається виробити
3. Асортимент продукції підприємства... звичайно широкий Звичайно вузький
4. Цілі підприємства визначаються на основі... зовнішніх чинників внутрішніх чинників
5. Стратегія планування... переважно довгострокова переважно короткострокова
6. В основі цінової політики лежить аналіз... рівня цін конкурентів виробничих витрат
7. Окремі споживачі отримують... продукцію, яка задовольняє їхні вимоги і потреби, має широкий асортимент та невисокого рівня цін продукцію, яка не завжди задовольняє вимоги споживачів та їхні потреби на даний момент, має вузький асортимент за відносно високого рівня цін
8. Суспільство загалом отримує ... моральне задоволення та матеріальні вигоди __________

Примітка. Джерело: Галицькі контракти. — І999. — № 15.
Тому за маркетингової орієнтації підприємство вивчає передусім споживчий ринок, його потреби, нужди та запити.
Споживчий ринок — сукупність наявних та потенційних покупці в товару.
Нужда — відчуття, яке властиве людині у зв'язку із нестачею чого-небудь.
Потреба — нужда, що набуває специфічної форми відповідно до культурного рівня та особистості індивіда.
Запит — нужда, що підкріплюється платоспроможністю покупця.

Смотреть другие вопросы в разделе: Маркетинг

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией