***
Главная » Філософія права » Висновки і літератураВисновки і література

1. Поняття цінності розкриває внутрішній, духовний аспект відношення людини до природи і інших людей, до самого собі і до Бога. Цінності є рядом «ідеальних об'єктів», між якими спостерігається деякий порядок.
2. Початковим для розуміння права як цінності є розуміння його як форми здійснення свободи, як загальної міри свободи індивідів. Вільні індивіди – суть і сенс права.
3. Вищим смисловим вираженням права є визнання автономії кожного члена суспільства, його незалежність. Основною правовою цінністю є справедливість, яку можна розуміти як прагнення діяти відповідно до прав, віддаючи кожному своє і забезпечуючи умови для реалізації здібностей кожного.

Контрольні питання

1. Що означає термін «цінність»? Яка природа цінностей в праві?
2. Яке співвідношення понять «цінності» і «оцінка»?
3. Дайте визначення таких понять, як «мета», «ціннісна орієнтація», «оцінка», «норма».
4. Яке місце займають цінності в структурі людської діяльності?
5. У чому відмінність індивідуальних і суспільних цінностей? Які цінності є правовими і чому?
6. Назвіть вищі цінності людини і дайте їх коротку характеристику.
7. Який сенс ви вкладаєте в поняття «Правовий ідеал» і яку роль грає правовий ідеал в право виття життя?
8. Як розумілася свобода в різних системах права: античності, середньовіччя і Нового часу?

Рекомендована література

1. Алексєєв С. С. Філософія права. - М., 1999. - С. 77-99.
2. Бачинін В. А. Морально-правовая філософія. – X., 2000. - С. 170-206.
3. Бачинін Ст А., Сальників В. П. Філософія права. Короткий словник. - Спб., 2000. - С. 270.
4. Гегель Г. В. Філософія права. - М., 1990. - С. 101-153.
5. Речицкий В. В. Свобода і держава. – X., 1998. – С. 37-78.
6. Роулз Дж. Теорія справедливості (фрагмент з книги) // Етична думка: Науч.–публ. читання. – М., 1990. - С. 229-242.
7. Неновськи Н. Правовиє цінності. – М., 1987. – С. 24–41, 176-215.
8. Нерсесянц В. С. Філософія права: Підручник для вузів. - М, 1995.-С. 57-61.
9. Бандура О. О. Сдшсть щнностей та ютини біля прав –К., 2000.-С. 11-32,33-43.
10. Спіркин А. Р. Філософія. - М., 1999. - С. 664-666.
11. Філософський енциклопедичний словник. – М., 1998. - С. 406, 507.
12. ХАРТХ. Концепщя права. - До., 1998. - С. 154-182

Смотреть другие вопросы в разделе: Філософія права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией