***
Главная » Філософія права » Висновки і літератураВисновки і література

1. Філософія права в Україні є невід'ємною частиною її філософської і загальної національної культури. Українська філософсько-правова думка, багато в чому співзвучна до ідей європейської філософсько-правової традиції, в той же час відрізняється самобутністю і оригінальністю. Ця оригінальність полягає в религиозно-экзистенциональном характері ідеї «природного права» і «прав людини».
2. Для вітчизняної філософії права характерне ірраціональне обгрунтування права. Найнаочніше це виявляється в «філософії серця» Сковороди і Юркевіча, коли «серце» виступає не предметом філософського осмислення, а методологічною підставою.
3. Найбільший внесок у розвиток української філософії права вніс видатний мислитель кінця XIX – початки XX століття Б. Кистяковський, що вперше звернувся до систематической разработке філософсько-методологічних передумов правознавства, ідеї якого актуальні і сьогодні.
4. Величезне значення вітчизняні мислителі приділяли проблемі співвідношення права і моралі, морального обгрунтування права і боротьбі з правовим нігілізмом, явищем, характерним не лише для народної свідомості, але і для свідомості інтелігенції.

Контрольні питання

1. Які філософсько-правові ідеї були сформульовані українськими мислителями середньовіччя і Освіти?
2. У чому сенс «філософії серця»?
3. Яким чином ідея «спорідненої праці» використовується Г. Ськовородой для виправдання права і держави?
4. Які антропологічні підстави філософії права виділяє П. Юркевіч?
5. Як вирішується проблема співвідношення особи, нації і держави в творах М. Драгоманова, І. Франко, М. Грушевського?
6. Які основні положення синтетичної теорії права і вчення про правову державу Б. Кистяковського?
7. Як, на думку Ст Соловьева, співвідносяться мораль і право?
8. У чому полягають основні ідеї філософії права П. Новгородцева?
9. Що є підставою права з точки зору Л. Петражіцкого?
10. Які елементи включає правова структура у філософії права Н. Алексєєва?
11. Як можна охарактеризувати сучасне полягання філософсько-правової думки в Україні?

Рекомендована література:

1. Валіцкий А. Нравственность і право в працях російських лібералів кінця XIX – початки XX століть // Питання філософії. - 1991. - № 8. - С. 25-40.
2. Жоль К. К. Філософія і соціологія права. – До., 2000.
3. Ільін І. А. Про єство правосвідомості // Соч.: У 2 т. – М., 1993.-11.-С. 73-300.
4. Кистяковський Б. А. Государство правове і соціалістичне // Питання філософії. – 1990. – № 6. – С. 141-159.
5. Кистяковський Би. А. У захист права // Віхи. З глибини. - М.,1991. - С. 122-149.
6. Кистяковський Б. А. Социальниє науки і право. - М., 1916. -704 с.
7. Максимов С. 1.1дея природного права біля свггогляд Г. С. Ськовороді // Тезі доповщей Харювських Ськовородішвських читань. – X., 1992. – С. 102–103.
8. Максимов С. I. Б. Юстяювський – видатний украш ський фшософ права // Вюник Академй правових наукУкраши. - 1997. - № 1. - С. 126-136.
9. Максимов С. І. Український національний характер і ідея має рацію // Культура біля фщософй XX столптя. Матер1алі IV Харівських мшнародних Ськовородішвських читань. - X., 1997. - С. 251-254.
10. Нерсесянц В. С. Філософія права. – М., 1997. – С. 528-553.
11. Петражіцкий Л. І. Теорія права і держави у зв'язку з теорією моральності. – Спб., 2000. – 607 с.
12. Солов'їв В. С. Оправданіє добра. Соч. – В 2т. – М., 1998.-Т. 1.-С. 441-462.
13. Фшоссфя права: Навч. noci6. / О. О.Бандура, С. А Бублик, М. Л. Зашчковський та ш.; за заг. ред. М. Ст Костіцького, Би. Ф. Чмшя. - До., 2000. - С. 195-207.
14. Чижевський Д. Наріси з icropii фшософй на Укратт. – Мюнхен, 1983. - С. 15-19.
15. Юркевіч П. 1сгор1я фшософй права. Вступ // Фшософська i соцюлопчна думання. – 1996. – № 3–4. – С. 38–71.
16. Юркевіч П. Д. Мір з ближніми як умова християнського гуртожитку // Філософські твори. – М., 1990.-С. 351-357.

Смотреть другие вопросы в разделе: Філософія права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией