***
Главная » Філософія права » Розділ 7. Філософія права XX століттяРозділ 7. Філософія права XX століття

Цей період в історії філософії права переважно представлений західноєвропейською філософсько-правовою думкою, хоча в становленні сучасної філософії права помітна роль і інших вогнищ світової культури, наприклад Північної Америки. Плідними можна також назвати і пошуки філософсько-правової думки, що розвивалася в колишньому Радянському Союзі, перш за все в Росії і Україні, не дивлячись на те, що тут вона найчастіше не оформлялася в систематизовані концепції.
Само розвиток філософсько-правової думки XX століття відбувався під впливом дуже суперечливих соціально-політичних процесів. Вся сфера духовного життя не лише європейського, але і всього людства була зумовлена подіями, масштаби і драматизм яких незрідка іменують планетарними. Люди в одному віку пережили дві світові війни, на ряду континентів сталися крупні соціальні революції, в світі утворилися дві що протистоять одна інший політичні системи, світова цивілізація позбавилася від спадщини колоніалізму, мільйони громадян пережили зліт і крах тоталітаризму, наполегливо відстоювали свої права і свободи як найвищі цінності буття. Тому в оцінці філософсько-правової думки цього періоду необхідний конкретно-історичний підхід. Особливо важливим є те, що у вивченні філософсько-правової проблематики слід виділити ті її методологічні аспекти, вирішення яких диктувалося самим життям і які зумовили розширення тематики філософсько-правових досліджень, стимулювали нові пошуки у сфері права і правової культури.
Звичайно, в способі усвідомлення і викладу певних філософсько-правових ідей виражаються особливості плотсько-емоційного сприйняття дійсності кожним окремим мислителем. Проте, конкретні концепції є виразом назрілих завдань суспільного розвитку, необхідність їх рішення обумовлена самим життям. Проблемною метою теми є виділення основних філософсько-правових учень, шкіл, течій і напрямів XX століття, розкриття їх єства і ролі в правових явищах сучасного світу.

Смотреть другие вопросы в разделе: Філософія права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией