***
Главная » Філософія права » Висновки і літератураВисновки і література

1. Провідними напрямами у філософсько-правовій думці Древньої Індії були брахманізм, джайнізм і буддизм. Найбільш впливовими этико-правовыми ученнями Древнього Китаю були конфуціанство, моизм і легизм.
2. Філософія права Древньої Індії була менш схильна до еволюції, що ж до Древнього Китаю, то тут філософія права пройшла дорогу від повного злиття права з мораллю до їх повного зіставлення. Проте перевірку часом витримало учення, що базується на пріоритеті моралі над правом.
3. Філософські погляди древніх мислителів Індії і Китаю – це лише перший, початковий етап, що визначив основні риси подальшого розвитку філософсько-правової думки в культурі народів Сходу.

Контрольні питання

У чому полягає специфіка духовної культури Древнього Сходу?
1. Які передумови виникнення этико-правовой проблематики у філософській культурі Древнього Сходу?
2. У чому полягають особливості морально-етичних поглядів староіндійських філософів?
4. Що загального і які відмінності існують в поглядах на людину і його місце в суспільстві у філософських доктринах брахманізму, буддизму і джайнізму?
5. У чому полягають особливості філософсько-правової проблематики в культурі Древнього Китаю?
6. У чому суть основних філософсько-правових поглядів конфуціанства?
7. У чому суть основних філософсько-правових поглядів старокитайських легистов?
8. У чому суть основних філософсько-правових поглядів Мо-цзи?

Рекомендована література

1. Антологія світової правової думки: У 5 т. –М., 1999. – Т 1: Античність. Східні цивілізації. – С. 117–118.
2. Бродів В. В. Істоки філософській думці Індії. – М, 1990. -С. 46-81.
3. Бонгард-Льовін Г. М. Древнєїндійськая цивілізація. - М., 1993. - С. 25-31.
4. Васильев Л. С. Проблеми генезису китайської думки (формування основ світогляду і менталітету). - М., 1989. - С. 55-80.
5. Евсюков В. В. Міфи про всесвіт. – М., 1990. – С. 27-45.
6. Закони Ману (Пам'ятники літератури народів Сходу). - М., 1960. - С. 11-36.
7. Історія філософії / Під ред. В. М. Мапельман і Е. М. Пенькова. - М., 1998. - С. 22-27.
8. Конфуцій. Лунь-юй // Мудреці Піднебесною: Спб.-Симферополь, 1998. - С. 12-24.
9. Лукьянов А. Е. Становленіє філософії на Сході. Древній Китай і Індія. - М., 1989. - С. 36-40.
10. Переломов л.С. Конфуціанство і легизм в політичній історії Китаю. – М., 1981. – С. 45–56.
11. Юань Ке. Міфи Древнього Китаю. - М., 1987. - С. 34-35.

Смотреть другие вопросы в разделе: Філософія права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией