***
Главная » Філософія права » Висновки і літератураВисновки і література

1. Філософське осмислення права – завдання особливої теоретичної дисципліни – філософії права, предметом якої є з'ясування сенсу права, а також обгрунтування розуміння цього сенсу, а її основыми категоріями – ідея, сенс, мета права, справедливість, свобода, рівність, визнання, права людини і ін.
2. Філософія права має складну структуру, в яку входять: онтологія права, гносеологія права, аксиология права, феноменологія права, правова антропологія, прикладна філософія права і ін.
3. За своїм статусом філософія права є комплексною, суміжною дисципліною, що знаходиться на стику філософії і юриспруденції, в рамках правознавства філософія права тесно
связана з теорією права і соціологією права.
4. Функціями філософії права є: світоглядна, методологічна, відбивно-інформаційна, аксиологическая, виховна і ін.

Контрольні питання

1. Що вивчає філософія права?
2. Які існують точки зору на предмет філософії права і яка з них здається вам найбільш обгрунтованою?
3. Чим відрізняється предмет філософії права від предмету загальної теорії права?
4. Що складає особливості методу філософії права?
5. Яке місце займає філософія права в системі філософських наук?
6. Яке місце займає філософія права в системі юридичних наук?
7. Як би ви сформулювали основне питання філософії права?
8. Які функції виконує філософія права?
9. Чому необхідно вивчати філософію права майбутньому юристові?

Література

1. Алексєєв С. С. Філософія права. – М, 1997. – С. 10–46.
2. Бачинін В. А. Філософія права і злочини. – X., 1999.-С. 10-23.
3. Гарник А. В. Проблема дисциплінарного статусу філософії має рацію // Філософія і соціологія в контексте сучасної культури. – Дніпропетровськ, 1998. - С. 179-188.
4. Максимов С. I. Про фшософське осмислення права (до живлення про предмет фиюсофи права) // Bicник Акад. прав, наук Украши. – 1998. – №2. – С. 89-98.
5. Керімов Д. А Методологія права (предмет, функції, проблеми філософії права). – М., 2000. – С. 6–15.
6. Нерсесянц В. С. Філософія права. - М., 1997. - С. 8-16.
7. Тіхонравов ю.В. Основи філософії права. – М., 1997.-С. 11-46.
8. Шкода В. В. Вступ до фиюсофи права. – X., 1996. – С. 5-42.

Смотреть другие вопросы в разделе: Філософія права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией