***
Главная » Філософія права » Розділ 1. Предмет і завдання філософії праваРозділ 1. Предмет і завдання філософії права

Філософське осмислення права є завданням особливої наукової і учбової дисципліни – філософії права, що має свій власний предмет дослідження і категоріальний апарат. Філософія права – наука древня, вона вже була представлена в творах Платона і Арістотеля, досягла особливого розвитку в Західній Європі в XVII–XVIII століттях і продовжує функціонувати в системі гуманітарного знання в наші дні. У Україні за радянських часів, як відомо, були порушені традиції философ-ско-правовых досліджень. Сьогодні ж спостерігається значне підвищення інтересу до філософії права як з боку філософів, так і з боку юристів. Можна навіть говорити про визначений філософсько-правовому «буме».
Проте підходи різних дослідників до розуміння предмету і методу філософії права, специфіки філософсько-правової рефлексії, місця філософії права в системі наук, до визначення її основних питань і функцій і так далі далеко не однозначні. Метою цього розділу і є пошук відповідей на дані проблемні питання.

Смотреть другие вопросы в разделе: Філософія права

Все материалы размещены исключительно с целью ознакомления и принадлежат их авторам. Любое копирование строго запрещено. Если вы являетесь автором того или иного труда и не хотите, чтобы он был здесь опубликован, свяжитесь с администрацией